Tắt Quảng Cáo [X]
Cơ cấu nhân sự
Cơ cấu tổ chức

Hiện tại, cơ cấu tổ chức của công ty được tổ chức như sau:


Co cau nhan su C-Link.jpg
Vai trò cá nhân trong các phòng ban:

- Quản trị dự án (QTDA):
Là người thực hiện chính trong quá trình Quản trị dự án Nhiệm vụ của QTDA là tham gia quyết định các giải pháp công nghệ (mức công ty, bộ phận, dự án), quản trị các dự án, quản lý và phát triển các nhóm cán bộ công nghệ. Nói chung, một QTDA có thể quản trị nhiều dự án khác nhau trong cùng một thời điểm.

- Cán bộ phân tích (CBPT): Là người thực hiện chính trong quá trình Xác định yêu cầu người sử dụng. Nhiệm vụ của Cán bộ phân tích là xác định và phân tích các quy trình, hệ thống nghiệp vụ cũng như yêu cầu của người sử dụng đối với sản phẩm/hệ thống tương lai.

- Cán bộ thiết kế (CBTK): Là người thực hiện chính trong quá trình Thiết kế. Nhiệm vụ của CBTK là đặc tả yêu cầu phần mềm tương lai bằng ngôn ngữ kỹ thuật, xây dựng kiến trúc hệ thống, thiết kế chương trình, dữ liệu và thiết kế các giao diện với các hệ thống khác

- Cán bộ lập trình (CBLT): Là người thực hiện chính trong quá trình Lập trình. Nhiệm vụ của CBLT là thiết kế các module chi tiết, lập trình, tích hợp và thử nghiệm. Ngoài ra, CBLT còn phải xây dựng bộ công cụ cài đặt và mô tả hệ thống phần mềm.

- Cán bộ triển khai (CBTrK): Là người thực hiện chính trong quá trình Triển khai của phần mềm. Nhiệm vụ của CBTrK là xây dựng các giải pháp và quy trình cài đặt, đóng gói sản phẩm, triển khai cài đặt hệ thống & đào tạo hướng dẫn cho khách hàng sử dụng phần mềm của LinkQ.

-  Cán bộ hỗ trợ (CBHT): Là người thực hiện chính trong quá trình Hỗ trợ của phần mềm. Nhiệm vụ của CBHT là trực tiếp hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm của LinkQ: nhận yêu cầu hỗ trợ, phân tích xử lý yêu cầu và cung cấp giải pháp cho khách hàng
.
- Cán bộ test (CBT): Là người thực hiện chính trong quá trình Test của phần mềm. Nhiệm vụ của CBT là tham gia phân tích yêu cầu của khách hàng, thực hiện test phần mềm & các tài liệu sản phẩm.      
  
- Cán bộ quản lý cấu hình (CBCH): Là người thực hiện chính trong quá trình Quản lý cấu hình. Nhiệm vụ của CBCH là xác định và lập mã hiệu cấu hình, kiểm soát thay đổi cấu hình, kiểm soát phiên bản sản phẩm và sản phẩm lưu hành.

- Cán bộ chất lượng (CBCL):  Nhiệm vụ của CBCL là tham gia vào việc hoạch định chất lượng, tiến hành quản lý chất lượng cho dự án & kiểm soát các yêu cầu về hành động khắc phục.


Trình độ nhân sự tại LinkQ:

Nhân viên có trình độ đại học và trên đại học của LinkQ chiếm trên 80%. Bên cạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn cho các thành viên, LinkQ còn luôn chú trọng việc đào tạo cho đội ngũ cán bộ trẻ để họ có những cơ hội phát triển khả năng trong tương lai, trở thành đội ngũ lãnh đạo kế cận tài giỏi và nhiệt huyết. 
Kinh nghiệm của nhân viên LinkQ:

Đội ngũ nhân viên có trình độ và kinh nghiệm mang đến cho khách hàng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ chuyên nghiệp, chất lượng cao. Với hơn 40% nhân viên có kinh nghiệm trên 3 năm, đây là khối tài sản quý báu của LinkQ

 

 
Dành cho quảng cáo