Tắt Quảng Cáo [X]
 • Tuyển Nhân Viên Triển Khai Phần Mềm
  Thời gian bắt đầu: 09/03/2017
  Thời gian kết thúc: 30/03/2017
  Tuyển nhân viên triển khai phần mềm kế toán: Tham gia triển khai các dự án phần mềm LinkQ (Phần mềm được thiết kế trên C#, ASP.Net, CSDL SQL Server) với quy trình: - Tiếp xúc, khảo sát, thu thập thông ...
  Xem tiếp ...
 • Tuyển Lập Trình Viên C#, SQL
  Thời gian bắt đầu: 09/03/2017
  Thời gian kết thúc: 31/03/2017
  Tuyển nhân viên triển khai phần mềm kế toán: Tham gia triển khai các dự án phần mềm LinkQ (Phần mềm được thiết kế trên C#, ASP.Net, CSDL SQL Server) với quy trình: - Tiếp xúc, khảo sát, thu thập thông tin từ khách hàng. - Phân tích, thiết kế, mô tả quy trình và giải pháp thực hiện.
  Xem tiếp ...
 • Tuyển Nhân viên Thiết kế - Công ty Phần mềm LinkQ
  Thời gian bắt đầu: 09/03/2017
  Thời gian kết thúc: 31/03/2017
  Công ty Phần mềm LinkQ tuyển nhân viên thiết kế. Sáng tạo logo Công ty, xây dựng hệ thống nhận dạng thương hiệu. Tham gia các dự án thiết kế phục vụ cho hoạt động bán hàng và phát triển ...
  Xem tiếp ...
 • Tuyển nhân viên kinh doanh - Công ty Phần mềm LinkQ
  Thời gian bắt đầu: 09/03/2017
  Thời gian kết thúc: 31/03/2017
  - Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
  - Duy trì các mối quan hệ với khách hàng hiện có Xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới khách hàng.
  - Xây dựng chiến lược Marketing và tổ chức ...
  Xem tiếp ...
 • Tuyển Nhân viên Marketing Online - Công ty Phần mềm LinkQ
  Thời gian bắt đầu: 09/03/2017
  Thời gian kết thúc: 31/03/2017
  Tuyển nhân viên Marketing Online: - PR, Marketing, Bán: hàng Online thông qua các kênh trực tuyến như Google, Facebook, Youtube, Forum, Email... - Xây dựng ý tưởng, lập kế hoạch và triển khai kế hoạch Marketing cho sản phẩm của Công ...
  Xem tiếp ...
 • Tuyển Nhân viên Marketing - Công ty Phần mềm LinkQ
  Thời gian bắt đầu: 10/02/2017
  Thời gian kết thúc: 28/02/2017
  Tuyển nhân viên Marketing: -Phụ trách các công việc tổ chức sự kiện, tổ chức hội thảo, các chương trình văn hóa của Công ty. -Viết bài báo, thông tin giới thiệu về sản phẩm, về thực hiện các sự kiện truyền ...
  Xem tiếp ...
 • Tuyển thực tập sinh bộ phận kinh doanh - Công ty Phần mềm LinkQ
  Thời gian bắt đầu: 10/02/2017
  Thời gian kết thúc: 28/02/2017
  Tuyển thực tập sinh bộ phận kinh doanh - Công ty Phần mềm LinkQ - Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
  - Duy trì các mối quan hệ với khách hàng hiện có Xây dựng kế hoạch phát ...
  Xem tiếp ...
 • Tuyển Trưởng phòng Nhân sự - Công ty Phần mềm LinkQ
  Thời gian bắt đầu: 26/10/2016
  Thời gian kết thúc: 20/11/2016
  Công ty Phần mềm LinkQ tuyển Trưởng phòng Nhân sự. Tham mưu Ban Giám đốc tổ chức bộ máy, xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định… của công ty. Am hiểu sâu về Luật Lao ...
  Xem tiếp ...
Dành cho quảng cáo