(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

Phần mềm kế toán xây dựng -xây lắp cơ bản có gì nổi bật?

Theo dõi được tình hình nhập xuất tồn của từng loại vật tư theo từng công trình

Theo dõi được công nợ theo từng công trình... 

 
Trong các ngành sản xuất vật chất của xã hội, ngành xây lắp chiếm một tỷ trọng lớn với nhiều điểm khác biệt về cách thức sản xuất cũng như phương pháp quản lý. Để phản ánh trung thực, kịp thời và chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh khi xây dựng phần mềm kế toán xây lắp cần lưu ý những đặc điểm khác biệt của ngành xây lắp so với các ngành sản xuất khác.
 
Mô hình phân bổ
Mô hình phân bổ
 
Kế toán hàng tồn kho:
 
Phải theo dõi được tình hình nhập xuất của từng loại vật tư theo từng công trình.
Nguyên vật liệu là những đối tượng lao động do doanh nghiệp xây lắp mua ngoài hay tự sản xuất hoặc nhận của bên giao thầu công trình.
Trong ngành xây dựng, nguyên vật liệu thường được xuất dùng trực tiếp cho từng công trình mà không qua  nhập kho. Do vậy, nhu cầu đặt ra đối với kế toán là theo dõi được tình hình nhập xuất tồn của từng loại vật tư theo từng công trình.
Ngoài ra, theo quy định của Bộ tài chính, việc hạch toán tổng hợp hàng tồn kho trong kế toán xây dựng chỉ được áp dụng phượng pháp kê khai thường xuyên mà không áp dụng phương pháp kiểm kê định kì.
 
Kế toán chi phí và giá thành:
 

Kê khai qua các tài khoản 621,622,623,627
Tài khoản 623 là tài khoản dùng để theo dõi, hạch toán các khoản chi phí phát sinh như: chi phí nguyên vật liệu cho máy hoạt động, tiền công nhân công lái máy, chi phí sửa chữa bảo dưỡng máy...
Khi công trình được bàn giao, đưa vào sử dụng, có thể phát sinh các chi phí liên quan đến sửa chữa, bảo hành công trình. Theo thông tư số 21/2006/TT-BTC, để trích trước các khoản dự phòng bảo hành công trình, kế toán sử dụng tài khoản 352 - Dự phòng phải trả và hạch toán chi phí trích trước vào tài khoản 627- chi phí sản xuất chung.

Các khoản trích theo lương như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của nhân công trực tiếp và nhân công lái máy được tính vào tài khoản 627- chi phí sản xuất chung.

Các chi phí phát sinh trong xây dựng rất đa dạng và phức tạp. Trong đó có những khoản chi phí chung cần phân bổ đến từng công trình, từng hạng mục cụ thể, kế toán xây dựng cần có cách thức phân bổ phù hợp để phục vụ công tác quản lý chi phí, giá thành theo công trình.
 
Chi phí thầu phụ cũng là một loại chi phí đặc thù trong xây dựng. Chi phí này phát sinh khi doanh nghiệp thuê ngoài thi công một phần công trình. Kế toán thường hạch toán khoản chi phí này như một dịch vụ mua ngoài và ghi nhận trực tiếp vào tài khoản 154 từng công trình.

Việc xác định giá vốn trong kế toán xây dựng thường kết chuyển trực tiếp từ tài khoản 154 sang tài khoản 632 tương ứng với doanh thu ghi nhận từng lần nghiệm thu khối lượng hoàn thành mà không nhập kho thành phẩm vào tài khoản 155.
 
Công tác kế toán quản trị trong doanh nghiệp xây lắp:

Nếu như kế toán tài chính có mục đích là cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập các báo cáo tài chính và phải tôn trọng những nguyên tắc kế toán được thừa nhận và sử dụng phổ biến, thì kế toán quản trị nhấn mạnh việc cung cấp thông tin cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của người quản lý và không có tính bắt buộc. 

 
Quản trị chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là nội dung cơ bản của phần mềm kế toán quản trị. Đối với công ty xây dựng, với đặc thù sản phẩm mang tính đơn chiếc, giá trị lớn và thời gian thi công dài nên đặt ra yêu cầu trước khi thực hiện thi công, xây lắp cần phải có dự toán.
Do đặc điểm thời gian thi công kéo dài nên việc theo dõi chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng không chỉ dừng lại ở việc tập hợp và theo dõi chi phí phát sinh trong năm tài chính mà còn phải theo dõi chi phí phát sinh, giá thành và doanh thu lũy kế qua các năm kể từ khi công trình bắt đầu khởi công cho đến thời điểm hiện tại.

 

Một nhu cầu quản trị của kế toán công nợ ở các công ty xây dựng là theo dõi công nợ theo công trình. Công nợ cần được theo dõi chéo: công nợ chi tiết của các khách hàng và nhà cung cấp theo từng công trình và công nợ chi tiết của các công trình với từng khách hàng và nhà cung cấp.
 
Công ty xây dựng thực hiện thi công nhiều công trình ở nhiều địa điểm khác nhau thường có những đơn vị hạch toán phụ thuộc như xí nghiệp, đội thi công… không có con dấu riêng, không có tư cách pháp nhân, được giao thực hiện một phần hoặc toàn bộ công trình của công ty nhận từ chủ đầu tư.

Yêu cầu công tác kế toán trong trường hợp này là cung cấp các thông tin quản trị về tình hình tiền chủ đầu tư chuyển về, tiền các đơn vị phụ thuộc được tạm ứng, tiền lãi tính cho các đơn vị phụ thuộc này. Tùy theo quy định công ty xây dựng mà số tiền giữ lại, lãi suất và cách tính lãi cho đơn vị phụ thuộc sẽ khác nhau.

Bắt đầu ngay! Tư vấn miễn phí, dùng thử miễn phí và hơn thế nữa!

Các giải pháp khác
Phần mềm kế toán xây dựng bất động sản
Giúp bạn giải quyết những nghiệp vụ đặc thù của ngành xây dựng - Bất động sản cũng như tích hợp các thông số báo cáo.

Phần mềm kế toán sản xuất LinkQ Accounting
Theo dõi  kế hoạch sản xuất, kế hoạch mua sắm vật tư, tính giá thành theo nhiều phương pháp và tự động phân bố khách sạn.
Phần mềm kế toán customize
Một doanh nghiệp đại diện cho sự uy tín và thương hiệu nổi tiếng thì tiêu chuẩn trong công việc cũng rất cao và cẩn trọng, mong muốn mang lại nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức chuyên nghiệp và trong kinh doanh cũng luôn dẫn đầu thì việc yêu cầu thiết kế một phần mềm hoàn chỉnh cho doanh nghiệp cũng là điều tất yếu.
 
Phần mềm kế toán online chạy trên web
Sử dụng phần mềm kế toán online không chỉ làm cho công tác kế toán trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn, mà nó còn giảm thiểu được chi phí, giảm thiểu nhân sự và dành thời gian và công sức của bạn cho các công việc quan trọng khác. Mang lại nhiều lợi ích cho công ty bạn và thuận lơi hơn trong các hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm hoặc dịch vụ.
Phần mềm tính toán giá thành LinkQ
Phần mềm tính toán giá thành LinkQ là mô hình tính giá thành áp dụng cho tất cả các loại hình sản xuất như sản xuất liên tục, sản xuất theo đơn hàng, sản xuất có nhiều công đoạn, hỗ trợ tập hợp chi phí sản xuất và phân bổ chi phí để tính giá thành sản phẩm, công trình, vụ việc...
Là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp
Linh động sửa đổi phần mềm kế toán theo mô hình đặc thù của doanh nghiệp để tính giá thành theo yêu cầu.

Phần mềm kế toán ngành quản lý nhà hàng khách sạn
Giúp bạn quán lý được nhân viên, chi phí hàng hóa và kết quả hoạt động kinh doanh trong sản xuất
Cung cấp nhiều giải pháp đồng bộ hóa số liệu giữa các đơn vị và trụ sở chính. Đáp ứng các nhu cầu quản lý đặc thù của ngành.
 

Phần mềm kế toán ngành Gas Rượu Bia Nước đóng chai
Mô hình cấp dữ liệu cho phép tập hợp và quản lí sơ đồ theo tổng công ty - công ty thành viên - chi nhánh. Linh động và dễ chỉnh sửa.
Phần mềm kế toán cho ngành Dược Mua bán và sản xuất dược phẩm
Giao diện đơn giản, giúp dễ dàng khai thác và triển khai, hạn chế sự hỗ trợ từ các chuyên gian.
Phần mềm kế toán quản trị LinkQ Accounting
Sử dụng công nghệ C#.NET, SQL Server 2005, người dùng có thể sử dụng một lúc nhiều giao diện, tự động cập nhật phiên bản mới.
Phần mềm kế toán ngành lương thực
Quản lí tồn kho theo từng loại hàng, chất lượng, số lượng, hình thức nhập - xuất hàng.
Phần mềm kế toán xây dựng xây lắp LinkQ Accounting
Theo dõi chi phí, doanh thu, giá thành linh hoạt theo từng công trình. Theo dõi tạm ứng và xuất vật tư theo từng công trình.
Phần mềm kế toán ngành dệt may
Linh hoạt và mở rông cao, tích hợp tất cả các quy trình sản xuất kinh doanh một cách tối ưu. Quản li toàn bộ hệ thống thông tin của doanh nghiệp.
Phần mềm kế toán ngành bao bì-sản xuất bao bì
Từ động đặt mã hàng và tính ngay giá thành sản phẩm, đồng nhất dữ liệu và độ chính xác cao.
Phần mềm kế toán ngành sản xuất giấy
Chi phí được phân bổ theo yếu tố chi phí và khoản mục chi phí và thực hiện theo mô hình thác đổ, hoàn nguyên theo yếu tố.
 
Phần mềm kế toán thương mại
Theo dõi toàn bộ quá trình kinh doanh, các hoạt động nhập-xuất-tồn, theo dõi công nợ và các đối tượng khác.
Phần mềm kế toán ngành vận tải

Quản lý chi tiết doanh thu,chi phí trên từng lái xe và từng hợp đồng vận chuyển.
Thông tin khách hàng và các nhà cung ứng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển.
Quản lý kiểm tra chi tiết doanh thu, công nợ trên từng nhân viên khai thác dịch vụ.

 
Phần mềm kế toán chuyên ngành LinkQ accounting
Cung cấp giải pháp quản trị toàn diện, tự động hóa hầu hết các quy trình hoạt động chính trong doanh nghiệp.

Phần mềm kế toán ngành chăn nuôi heo
Việc thống kê các kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật sẽ giúp ích rất nhiều cho những người làm công tác quản lý và kỹ thuật nhằm đánh giá năng suất sản xuất, hiệu suất đàn heo và phân tích các nguyên nhân, tình hình chi phí của trang trại, từ đó tiến hành cải tiến các chỉ tiêu chưa đạt hoặc nâng cao lợi nhuận mô hình đàn heo triển vọng của trang trại
 
Phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Giúp bạn quản lý hiệu quả hoạt động trong doanh nghiệp như quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý hàng hóa... đem lại kết quả hoạt động kinh doanh với lợi nhuận cao hơn
Bình luận
Nội dung bình luận