(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

Phần mềm kế toán xây dựng, xây lắp LinkQ Accounting có gì nổi bật?
 
Xem số chi tiết và bảng tổng hợp chi phí cho từng công trình

Báo cáo, bảng kê thu chi theo từng công trình

Bảng đối chiếu vật tư với dự toán

Số chi phí giá thành (tính chi phí giá thành trong khoảng thời gian bất kì)...

Bảng tính giá thành lãi lỗ theo từng công trình

Theo dõi tạm ứng theo từng công trình ( chi tiết một công trình nhiều đối tượng, một đối tượng nhiều công trình)

Theo dõi lãi vay của từng đối tượng qua tài khoản 141

Theo dõi chi tiết xuất vật tư theo từng công trình

Tính giá thành theo từng hạng mục

Biên bản đối chiếu công nợ theo từng công trình

Các phân hệ (Modules) chính
Phân hệ kế toán vồn bằng tiền

Theo dõi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền vay, tiền thanh toán tạm ứng
Phát hành và quản lý chứng từ thu, chi tiền mặt tại quỹ trên máy tính.
Theo dõi thu, chi, thanh toán và số dư tức thời của tiền mặt, tiền vay, tiền gửi ngân hàng (VNĐ và Ngoại tệ).
Theo dõi thanh toán thu, chi theo từng khách hàng, hợp đồng, khoản mục chi phí (mua, bán, tạm ứng).
Theo dõi tuổi nợ, hạn thanh toán với nhà cung cấp.
Phan-he-ke-toan-von-bang-tien
Phân hệ kế toán vồn bằng tiền
Phân hệ kế toán công nợ phải trả
Theo dõi mua hàng và công nợ phải trả nhà cung cấp.
Theo dõi nhập hàng hóa (vật tư) nội địa, nhập hàng đại lý, nhập hàng hóa (vật tư) nhập khẩu.
Theo dõi chi phí mua hàng, tự động phân bổ chi phí mua hàng cho từng măt hàng theo nhiều tiêu thức (giá trị, số lượng …).
Theo dõi công nợ phải trả theo từng đối tượng nhà cung cấp, mặt hàng, theo từng hóa đơn (Invoice), L/C, hợp đồng,…

 
Phân hệ kế toán công nợ phải thu
Theo dõi bán hàng và công nợ phải thu khách hàng.
Theo dõi bán hàng nội địa, đại lý, xuất khẩu, Xuất ủy thác.
Theo dõi công nợ phải thu theo từng đối tượng khách hàng, mặt hàng, theo từng hóa đơn (Invoice), L/C, hợp đồng,…
Theo dõi tuổi nợ, hạn thanh toán của từng khách hàng, hóa đơn mua hàng.
Theo dõi doanh thu thu theo mặt hàng, nhóm mặt hàng, đối tượng công nợ, đại lý, tỉnh thành, khu vực.
 
Phân hệ kế toán công nợ phải thu phải trả khác
Theo dõi thanh toán tạm ứng.
Theo dõi bù trừ công nợ giữa các đối tượng.
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả nội bộ.
Theo dõi công nợ từ các khoản phải thu, phải trả dịch vụ.
 
Phân hệ kế toán tài sản cố định
Quản lý tài sản cố định theo nguồn vốn.
Bộ phận sử dụng.
Tự động tính khấu hao tài sản cố định theo nguồn vốn.
Theo dõi tài sản cố định theo nhóm tài sản.
Theo dõi tăng giảm tài sản cố định (tăng do đánh giá lại, tăng do mua mới, giảm do thanh lý, nhượng bán..)
Quản lý tài sản cố định theo hình cây dễ dàng theo dõi.
 
Phân hệ kế toán tổng hợp
Tự động tạo các bút toán định kỳ, các bút toán phân bổ và kết chuyển cuối kỳ.
Kết nối thống nhất số liệu từ tất cả các phân hệ trong phần mềm.
Lên sổ sách theo hình thức lựa chọn: Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký chứng từ.
Cho phép khóa sổ kế toán theo tháng.
Tự động kiểm tra chứng từ sai trong quá trình nhập liệu.

phan-he-ke-toan-xay-dung-tong-hop
Phân hệ kế toán tổng hợp
Phân hệ kế toán giá thành
Tập hợp chi phí sản xuất cho các tài khoản đầu 6 theo từng sản phẩm.
Tự động kết chuyển chi phí từ tài khoản đầu 6 vào TK 154 theo nhiều tiêu thức (nguyên vật liệu trực tiếp, doanh thu, tiền lương, tỷ lệ theo kế hoạch…).
Tự động xác định sản phẩm dở dang theo từng yếu tố chi phí.Tự động tính giá thành sản phẩm và áp giá cho các phiếu nhập kho thành phẩm.
Có nhiều phương pháp tính giá.

Phân hệ kế toán quản trị hệ thống:
P
hân quyền và quản trị hệ thống.

Bắt đầu ngay! Tư vấn miễn phí, dùng thử miễn phí và hơn thế nữa!

Các giải pháp khác
Phần mềm kế toán xây dựng bất động sản
Giúp bạn giải quyết những nghiệp vụ đặc thù của ngành xây dựng - Bất động sản cũng như tích hợp các thông số báo cáo.

Phần mềm kế toán sản xuất LinkQ Accounting
Theo dõi  kế hoạch sản xuất, kế hoạch mua sắm vật tư, tính giá thành theo nhiều phương pháp và tự động phân bố khách sạn.
Phần mềm kế toán customize
Một doanh nghiệp đại diện cho sự uy tín và thương hiệu nổi tiếng thì tiêu chuẩn trong công việc cũng rất cao và cẩn trọng, mong muốn mang lại nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức chuyên nghiệp và trong kinh doanh cũng luôn dẫn đầu thì việc yêu cầu thiết kế một phần mềm hoàn chỉnh cho doanh nghiệp cũng là điều tất yếu.
 
Phần mềm kế toán online chạy trên web
Sử dụng phần mềm kế toán online không chỉ làm cho công tác kế toán trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn, mà nó còn giảm thiểu được chi phí, giảm thiểu nhân sự và dành thời gian và công sức của bạn cho các công việc quan trọng khác. Mang lại nhiều lợi ích cho công ty bạn và thuận lơi hơn trong các hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm hoặc dịch vụ.
Phần mềm tính toán giá thành LinkQ
Phần mềm tính toán giá thành LinkQ là mô hình tính giá thành áp dụng cho tất cả các loại hình sản xuất như sản xuất liên tục, sản xuất theo đơn hàng, sản xuất có nhiều công đoạn, hỗ trợ tập hợp chi phí sản xuất và phân bổ chi phí để tính giá thành sản phẩm, công trình, vụ việc...
Là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp
Linh động sửa đổi phần mềm kế toán theo mô hình đặc thù của doanh nghiệp để tính giá thành theo yêu cầu.

Phần mềm kế toán ngành quản lý nhà hàng khách sạn
Giúp bạn quán lý được nhân viên, chi phí hàng hóa và kết quả hoạt động kinh doanh trong sản xuất
Cung cấp nhiều giải pháp đồng bộ hóa số liệu giữa các đơn vị và trụ sở chính. Đáp ứng các nhu cầu quản lý đặc thù của ngành.
 

Phần mềm kế toán ngành Gas Rượu Bia Nước đóng chai
Mô hình cấp dữ liệu cho phép tập hợp và quản lí sơ đồ theo tổng công ty - công ty thành viên - chi nhánh. Linh động và dễ chỉnh sửa.
Phần mềm kế toán cho ngành Dược Mua bán và sản xuất dược phẩm
Giao diện đơn giản, giúp dễ dàng khai thác và triển khai, hạn chế sự hỗ trợ từ các chuyên gian.
Phần mềm kế toán quản trị LinkQ Accounting
Sử dụng công nghệ C#.NET, SQL Server 2005, người dùng có thể sử dụng một lúc nhiều giao diện, tự động cập nhật phiên bản mới.
Phần mềm kế toán ngành lương thực
Quản lí tồn kho theo từng loại hàng, chất lượng, số lượng, hình thức nhập - xuất hàng.
Phần mềm kế toán ngành xây dựng xây lắp cơ bản
Phản ánh trung thực, kịp thời và chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên và khấu hao theo sản lượng.
 
Phần mềm kế toán ngành dệt may
Linh hoạt và mở rông cao, tích hợp tất cả các quy trình sản xuất kinh doanh một cách tối ưu. Quản li toàn bộ hệ thống thông tin của doanh nghiệp.
Phần mềm kế toán ngành bao bì-sản xuất bao bì
Từ động đặt mã hàng và tính ngay giá thành sản phẩm, đồng nhất dữ liệu và độ chính xác cao.
Phần mềm kế toán ngành sản xuất giấy
Chi phí được phân bổ theo yếu tố chi phí và khoản mục chi phí và thực hiện theo mô hình thác đổ, hoàn nguyên theo yếu tố.
 
Phần mềm kế toán thương mại
Theo dõi toàn bộ quá trình kinh doanh, các hoạt động nhập-xuất-tồn, theo dõi công nợ và các đối tượng khác.
Phần mềm kế toán ngành vận tải

Quản lý chi tiết doanh thu,chi phí trên từng lái xe và từng hợp đồng vận chuyển.
Thông tin khách hàng và các nhà cung ứng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển.
Quản lý kiểm tra chi tiết doanh thu, công nợ trên từng nhân viên khai thác dịch vụ.

 
Phần mềm kế toán chuyên ngành LinkQ accounting
Cung cấp giải pháp quản trị toàn diện, tự động hóa hầu hết các quy trình hoạt động chính trong doanh nghiệp.

Phần mềm kế toán ngành chăn nuôi heo
Việc thống kê các kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật sẽ giúp ích rất nhiều cho những người làm công tác quản lý và kỹ thuật nhằm đánh giá năng suất sản xuất, hiệu suất đàn heo và phân tích các nguyên nhân, tình hình chi phí của trang trại, từ đó tiến hành cải tiến các chỉ tiêu chưa đạt hoặc nâng cao lợi nhuận mô hình đàn heo triển vọng của trang trại
 
Phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Giúp bạn quản lý hiệu quả hoạt động trong doanh nghiệp như quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý hàng hóa... đem lại kết quả hoạt động kinh doanh với lợi nhuận cao hơn
Bình luận
Nội dung bình luận