Hợp tác cùng AirSpeed Manufacturing Việt Nam

Airspeed Manufacturing là công ty đa quốc gia, có trên 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong ngành sản xuất linh kiện điện tử. Airspeed có các khách hàng là các công ty, tập đoàn lớn trong các ngành hàng sản xuất điện tử, ô tô. Trụ sở chính đặt tại Hoa Kỳ, cùng với văn phòng ở Anh, Mexico, Hong Kong và Quảng Đông, Trung Quốc.

I. GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH AIRSPEED MANUFACTURING VIỆT NAM

 

Airspeed Manufacturing là công ty đa quốc gia, có trên 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong ngành sản xuất linh kiện điện tử. Airspeed có các khách hàng là các công ty, tập đoàn lớn trong các ngành hàng sản xuất điện tử, ô tô. Trụ sở chính đặt tại Hoa Kỳ, cùng với văn phòng ở Anh, Mexico, Hong Kong và Quảng Đông, Trung Quốc.

 

II. HỢP TÁC CÙNG LINKQ 

 

Hai bên cùng hợp tác triển khai dự án LinkQ ERP Sản Xuất, với các khối sản phẩm chính như sau:

 

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ


 

1. QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN VIÊN: 

 

 • QUẢN LÝ THÔNG TIN NHÂN VIÊN
 • QUẢN LÝ LÝ LỊCH, QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC:
 • QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG:
 • CHẤM CÔNG
 • QUẢN LÝ PHÉP

2. QUẢN LÝ CHẤM CÔNG

 

 • CHẤM CÔNG
 • QUẢN LÝ PHÉP
 • CÁC KHOẢN PHỤ CẤP, LƯƠNG KHÁC:

3. BẢO HIỂM XÃ HỘI

 

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN


 

1. VỐN BẮNG TIỀN

 

2. KẾ TOÁN CÔNG NỢ

 

 • KẾ TOÁN MUA HÀNG
 • KẾ TOÁN BÁN HÀNG

 

3. KẾ TOÁN KHO

 

 • TÍNH GIÁ VỐN HÀNG TỒN KHO

 

4. CHI PHÍ GIÁ THÀNH

 

5. TÀI SẢN - CÔNG CỤ


6. KẾ TOÁN TỔNG HỢP

 

QUẢN TRỊ SẢN XUẤT


 

 

1. QUẢN LÝ VẬT TƯ

 

 • DANH MỤC HÀNG HÓA, VẬT TƯ
 • QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO

 

2. SẢN XUẤT

 

 • LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
 • BOM
 • NHU CẦU NVL

 

3. QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

 

 • QUẢN LÝ MUA HÀNG
 • QUẢN LÝ BÁN HÀNG

 

Xin cảm ơn!