Hợp tác cùng An Sơn

Áp dụng giải pháp quản trị sản xuất Phần mềm LinkQ từ đầu năm 2018. Bao gồm: Phần mềm quản trị sản xuất hỗ trợ lập và theo dõi kế hoạch sản xuất. Hỗ trợ cho cấp quản lý, hệ thống quản trị sản xuất từng công đoạn. Hệ thống tài chính kế toán theo dõi các khoản chi phí, doanh thu và tính toán tự động giá thành các sản phẩm sản xuất.

Địa chỉ: Số 89/Q3, KP 1, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai


Ngành nghề: Là đơn vị doanh nghiệp sản xuất bao bì, thùng carton, sản phẩm khác và in ấn các loại.


Giải pháp triển khai: 


Áp dụng giải pháp quản trị sản xuất Phần mềm LinkQ từ đầu năm 2018. Bao gồm: Phần mềm quản trị sản xuất hỗ trợ lập và theo dõi kế hoạch sản xuất. Hỗ trợ cho cấp quản lý, hệ thống quản trị sản xuất từng công đoạn. Hệ thống tài chính kế toán theo dõi các khoản chi phí, doanh thu và tính toán tự động giá thành các sản phẩm sản xuất.