Hợp tác cùng Thái Việt Swine Line

Năm 2011, sau khi đánh giá các giải pháp quản trị sản xuất ngành chăn nuôi của các NCC tại Việt Nam, Thái Việt Swine Line đã lựa chọn giải pháp của LinkQ. Sau một năm chạy vận hành, công ty đã công nhận sự hiệu quả của phần mềm LinkQ MRP trong lĩnh vực sản xuất đặc biệt phức tạp này.

Địa chỉ: Trung Lương, Tam Mỹ Tây, Núi Thành, Quảng Nam


Ngành nghề: Công ty 100% vốn Thái Lan; sản xuất thức ăn chăn nuôi; chăn nuôi heo với nhiều trang trại ở nhiều khu vực, với quy mô hàng nghìn đàn heo...


Giải pháp triển khai:


Năm 2011, sau khi đánh giá các giải pháp quản trị sản xuất ngành chăn nuôi của các NCC tại Việt Nam, Thái Việt Swine Line đã lựa chọn giải pháp của LinkQ. Sau một năm chạy vận hành, công ty đã công nhận sự hiệu quả của phần mềm LinkQ MRP trong lĩnh vực sản xuất đặc biệt phức tạp này.


Năm 2012, LinkQ cung cấp giải pháp Kế toán tài chính, Kế toán sản xuất cho Thái Việt Swine Line. Giải pháp này đã giải quyết thành công bài toán giá thành ngành chăn nuôi cho công ty.