(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi Linh Linh 0 Bình luận 1027

Các điều khoản của kế toán vốn bằng tiền mặt có những tài khoản rất thích hợp để người dùng sử dụng rất thích hợp.

Khi công ty phát sinh nghiệp vụ mà có liên quan trực tiếp đến tiền mặt (TK 111), tiền gửi ngân hàng (TK112) và tiền đang chuyển (TK113) thì kế toán có nhiệm vụ căn cứ vào chứng từ gốc từ các phòng ban chuyển lên để kiểm tra sự (Hợp pháp, Hợp lệ và Hợp lý…) từ đó Lập chứng từ kế toán (Phiếu thu, Phiếu chi, Uỷ nhiệm chi…)
Dựa vào Chứng từ mà kế toán lập (Phiếu thu, phiếu chi, Uỷ nhiệm chi..) kế toán tiến hành ghi sổ sách những tài khoản có liên quan (Có thể ghi sổ bằng tay hoặc ghi sổ bằng Excel hoặc ghi sổ bằng phần mềm kế toán) và theo dõi biến động của những tài khoản này thông qua sổ sách.tai-khoan-111

Lưu ý: Khi ghi sổ thì ghi tài khoản cấp 2 chứ không ghi tài khoản cấp 1. Vấn đề mở chi tiết thêm tài khoản con của tài khoản cấp 2 vẫn đúng mà không vi phạm. Ví dụ có nhiều công ty mở TK chi tiếp của tài khoản cấp 2 là: 11110001: Tiền Viêt Nam đồng=> Trong trường hợp này nếu ghi sổ thì ghi tài khoản 11110001 thì tự động tài khoản 1111 và tài khoản 111 sẽ ghi theo.
 
tai-khoan-112


Lưu ý: Đối với tiền gửi ngân hàng thì kế toán cần mở tài khoản chi tiết theo từng ngân hàng để tiện cho việc theo dõi cụ thể chi tiết từng ngân hàng để đối chiếu số liệu kế toán với sổ phụ chi tiết của từng ngân hàng sau này, cụ thể như sau:
TK 11211: Tài khoản VND tại ngân hàng ACB
TK 11212: Tài khoản VND tại ngân hàng VCB
TK 11213: Tài khoản VND tại ngân hàng HSBC
TK 11221: Tài khoản USD tại VCB

 
tai-khoan-113

Lưu ý: Tiền đang chuyển này thường phát sinh khi chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng này sang tài khoản ngân hàng kia, nhưng ngân hàng kia chưa nhận được tiền (do khác hệ thống nên tiền đến lâu hơn).
 

Bình luận
Nội dung bình luận