(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

08 tháng 11, 2017 Đăng bởi Linh Linh 0 Bình luận 4836

Đối với kế toán các điều khoản mang lại rất nhiều lợi ích, để chúng ta có thể kiểm kê một cách chặt chẽ và chính xác nhất...

Đối với tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển có nhiệm vụ sau:

Có trách nhiệm lập Ủy nhiệm chi dựa trên chứng từ gốc và đi giao dịch trực tiếp với ngân hàng (ví dụ như đi rút tiền; nộp tiền; trả tiền…).
Liên hệ với ngân hàng nơi làm việc cuối tháng để lấy sổ phụ ngân hàng cũng như Giấy báo nợ và Giấy báo có ngân hàng.
 
Phải tổ chức theo dõi tiền gửi ngân hàng chi tiết theo từng ngân hàng. Và mỗi ngân hàng cần chi tiết theo VND và theo Ngoại tệ (USD, EUR…). Về cách theo dõi sổ kế toán chi tiết từng ngân hàng. Các bạn theo cách hướng dẫn cách đặt tài khoản tiền gửi ngân hàng bên trên để biết cách theo dõi chi tiết từng ngân hàng.
 
Đối chiếu giữa sổ kế toán chi tiết tiền gửi ngân hàng (TK 112) theo từng ngân hàng với sổ phụ của từng ngân hàng để kiểm tra sự chênh lệch và điều chỉnh kịp thời.
 
Có trách nhiệm theo dõi tiền đang chuyển (TK 113) đã về chưa

QUY TRÌNH THU VÀ CHI TIỀN BẰNG HÌNH ẢNH
nhiem-vu-cua-ke-toan-von-bang-tien-phan-1-doi-voi-voi-tien-gui-ngan-hang-va-tien-dang-chuyen-co-nhiem-vu

nhiem-vu-cua-ke-toan-von-bang-tien-phan-1-doi-voi-voi-tien-gui-ngan-hang-va-tien-dang-chuyen-co-nhiem-vu

Bình luận
Nội dung bình luận