(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi Linh Linh 0 Bình luận 923

Đối với kế toán các  điều khoản mang lại rất nhiều lợi ích để chúng ta có thể kiểm kê một cách chặt chẽ và chính xác nhất

Kế toán vốn bằng tiền sẽ theo dõi các tài khoản liên quan đến tiền mặt (TK 111), tiền gửi ngân hàng (TK 112), tiền đang chuyển (TK 113) và có trách nhiệm hạch toán những tài khoản có liên quan trực tiếp đến tài khoản vốn bằng tiền.

 
nhiem-vu-cua-ke-toan-von-bang-tien-1
 
Soạn quy định về bộ chứng từ cần thiết của từng trường hợp liên quan đến chi tiền và thu tiền (Chứng từ gốc kèm theo phiếu thu chi như thế nào để thuế chấp thuận…) rồi trình cho Kế toán trưởng và Ban tổng giám đốc ký duyệt ban hành để áp dụng cho toàn công ty. Nhằm mục đích cuối cùng là để phục vụ cho quá trình tác nghiệp trong công ty dễ dàng cũng như với mục đích kiểm soát nhằm củng cố chắt chẽ về mặt chứng từ Tối ưu hoá số thuế phải nộp.

Bình luận
Nội dung bình luận