(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi Oanh Pham 0 Bình luận 1018

Từ kế toán chắc hẳn đã rất quen thuộc với mọi người phải không nào? Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ về ngành này mặc dù nó xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống và công việc hàng ngày. Vậy hôm nay các bạn hãy cùng LinkQ tìm hiểu rõ hơn đôi chút về những vấn đề cơ bản trong ngành kế toán nhé!
 
Chúng ta sẽ bắt đầu với khái niệm “Kế toán” nhé! Theo Luật Kế toán Việt Nam, kế toán là công việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Kế toán ở đơn vị kế toán gồm kế toán tài chính và kế toán quản trị.
 
Kế toán tài chính: là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính bằng các báo cáo tài chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của đơn vị kế toán.
 
Kế toán quản trị: là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán. Khi thực hiện kế toán tài chính và kế toán quản trị, đơn vị kế toán phải thực hiện kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết.
 
nhung-khai-niem-co-ban-ve-ke-toan-tai-chinh
 
Kế toán tổng hợp: phải thu thập, xử lý, ghi chép và cung cấp thông tin tổng quát về hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị. Kế toán tổng hợp sử dụng đơn vị tiền tệ để phản ánh tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản, tình hình và kết quả hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.

Kế toán chi tiết: phải thu thập, xử lý, ghi chép và cung cấp thông tin chi tiết bằng đơn vị tiền tệ, đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động theo từng đối tượng kế toán cụ thể trong đơn vị kế toán. Kế toán chi tiết minh họa cho kế toán tổng hợp. Số liệu kế toán chi tiết phải khớp đúng với số liệu kế toán tổng hợp trong một kỳ kế toán.

Vậy, kế toán có vai trò quan trọng như thế nào trong doanh nghiệp? Chúng ta hãy cùng điểm qua những nhiệm vụ sau:
Nhiệm vụ của kế toán.
Bảo vệ tài sản của doanh nghiệp.
Kiểm tra, đánh giá thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Kiểm soát sự chấp h ành chế độ, chính sách kinh tế tài chính của Nhà nước.
Phân tích, đánh giá và phát hiện những kh ả năng tiềm tàng của doanh nghiệp.

Với việc thực hiện những nhiệm vụ trên, đủ thấy công việc kế toán sẽ có một chỗ đứng rất quan trọng trong một doanh nghiệp phải không nào!

Bình luận
Nội dung bình luận