(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

09 tháng 11, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 28685

Ưu điểm:
Cho phép phát hiện một cách nhanh chóng những khoản chênh lệch về chi phí phát sinh thực tế so với định mức của từng khoản mục, theo từng nơi phát sinh chi phí cũng như đối tượng chịu chi phí, các nguyên nhân dẫn đến những thay đổi này...
Giúp nhà quản lý có những căn cứ đề ra những quyết định hữu ích, kịp thời nhằm tiết kiệm chi phí, ngăn chặn được những hiện tượng lãng phí, sử dụng chi phí đúng mục đích, có hiệu quả nhằm hạ thấp giá thành sản phẩm.

Nhược điểm:
Ngay từ đầu mỗi tháng kế toán phải tính giá thành định mức các loại sản phẩm trên cơ sở các định mức chi phí tiên tiến hiện hành làm cơ sở cho việc tính giá thành sản xuất thực tế của sản phẩm sau này.
Kế toán phải tính riêng từng khoản mục chi phí cấu tạo nên giá thành sản phẩm theo những cách thức khác nhau. Do đó sử dụng phương pháp này rất phức tạp.

Trình tự tính giá thành theo định mức:
Bước 1: Tính giá thành định mức của sản phẩm
Nếu sản phẩm do nhiều chi tiết tạo thành thì kế toán phải tính giá thành định mức của từng chi tiết, sau đó tổng cộng lại thành giá thành định mức của thành phẩm.
Nếu sản phẩm do nhiều giai đoạn chế biến liên tục tạo thành thì kế toán phải tính giá thành định mức của nửa thành phẩm ở từng giai đoạn, sau đó tổng cộng lại thành giá thành của sản phẩm

Bước 2: Tính số chênh lệch do thay đổi định mức
Vì giá thành định mức theo các định mức hiện hành do vậy khi có sự thay đổi định mức cần phải tính toán lại theo định mức mới. Đó là sự thay đổi (tăng, giảm) định mức chi phí sản xuất để sản xuất ra 1 đơn vị sản phẩm do việc áp dụng định mức mới tiên tiến hơn, tiết kiệm hơn thay thế định mức đã lỗi thời.
Việc thay đổi thường tiến hành vào đầu tháng, do vậy tính định mức thay đổi chủ yếu là thay đổi sản phẩm dở dang. Số chênh lệch đó là định mức mới trừ (-) định mức cũ
          
Nguyên nhân thay đổi thường là:
Thay thế nguyên vật liệu bằng nguyên vật liệu khác
Xuất bổ sung vật liệu để sữa chữa sản phẩm hỏng
Giá thị trường biến động.
Trả lương cho công nhân do công cụ làm việc không phù hợp
Trả lương công nhân do không theo quy trình công nghệ
Thay đổi dự toán chi phí quản lý chung

Bước 3 : Xác định số chênh lệch do thoát ly đinh mức
Đó là số chênh lệch do sử dụng tiết kiệm hay lãng phí (vượt chi) của từng khoản mục CP
Phương pháp tính giá thành định mức - công thức

Bước 4: Tính giá thành thực tế của sản phẩm, công việc hoàn thành
Sau khi xác đinh được giá thành định mức, số chênh lệch do thay đổi định mức, số chênh lệch do thoát ly định mức, kế toán tính giá thành thực tế như sau:

Bình luận
Nội dung bình luận