(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

08 tháng 11, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 2743

1. Phương pháp kê khai thường xuyên


Tổng giá thành của sản phẩm hoặc dịch vụ hoàn thành trong kỳ được xác định như sau:

2. Phương pháp kiểm kê định kỳ
Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ, kế toán sử dụng TK 631- Giá thành sản xuất. Các TK621, 622, 627 vẫn được dùng để tập hợp chi phí vào TK 154. Tuy nhiên TK 154 chỉ dùng để phản ánh số dư đầu kỳ và cuối kỳ. Bên nợ TK 631 là tập hợp các khoản chi phí NVLTT, CPNCTT, CPSXC và giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ chuyển sang.
Cuối kỳ sau khi đã kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ thì kết chuyển giá trị sản phẩm làm dở dang cuối kỳ từ TK 631 sang TK 154. Và trên cơ sở số dư đầu kỳ cộng chi phí tập hợp được trong kỳ trừ giá trị sản phẩm dở dang kiểm kê cuối kỳ thì sẽ tính được giá thực tế của sản phẩm hoàn thành nhập kho.

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung yêu cầu kế toán phải hết sức lưu ý trong việc phân bổ các loại chi phí hợp lý. Đồng thời tùy thuộc doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê sản phẩm dở dang gì mà đưa ra cách tính giá thành sản phẩm. Điều này tưởng chừng như đơn giản nhưng lại rất dễ mắc sai lầm, kế toán cần hết sức cẩn thận.

Bình luận
Nội dung bình luận