(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi Linh Linh 0 Bình luận 183

Với sơ đồ tác nghiệp vụ kinh tế phát sinh tiền mặt và tiền gửi ngân hàng sẽ giúp cho người dùng hiểu thêm về kế toán.

1. Sơ đồ kế toán tiền mặt


so-do-tom-tat-nghiep-vu-kinh-te-phat-sinh-cua-tien-mat-va-tien-gui-ngan-hang
so-do-tom-tat-nghiep-vu-kinh-te-phat-sinh-cua-tien-mat-va-tien-gui-ngan-hang


2. Sơ đồ kế toán tiền gửi ngân hàng

so-do-tom-tat-nghiep-vu-kinh-te-phat-sinh-cua-tien-mat-va-tien-gui-ngan-hang
so-do-tom-tat-nghiep-vu-kinh-te-phat-sinh-cua-tien-mat-va-tien-gui-ngan-hang

Bài viết này sẽ giúp cho các anh chị chưa biết gì về kế toán vốn bằng tiền cần làm những công việc gì. Những chương tiếp theo các bạn sẽ được học: Kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; Kế toán các bút toán cuối kỳ và bút toán kết chuyển +Khóa sổ=> Lập Báo cáo tài chính.

Bình luận
Nội dung bình luận