(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi Oanh Pham 0 Bình luận 203

Đối với những vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hình thức xử phạt được quy định trong Nghị định 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ. Bao gồm những quy định xư phạt khi vi phạm sử dụng Mã số Mã vạch, sử dụng hoặc cấp giấy chững nhận quyền sử dụng Mã số, Mã vạch.

Cụ thể, hình thức xử phạt được quy định như sau:

Điều 27.

1. Vi phạm quy định về sử dụng Mã số mã vạch (MSMV)
Phạt tiền đối với hành vi từ 2.000.000 đ ¸ 5.000.000 đ :
a) Không thông báo bằng văn bản cho TC TĐC khi thay đổi tên gọi, địa chỉ giao dịch hoặc GCN sử dụng MSMV bị mất/ hỏng;
b) Không xuất trình được văn bản hợp pháp chứng minh về quyền sử dụng mã số mã vạch khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu
c) Không gửi danh mục GTIN, GLN được sử dụng cho TCTĐC;
d) Không thông báo bằng văn bản kèm tài liệu chứng minh việc được sử dụng mã số nước ngoài với TCTĐC khi sử dụng mã số nước ngoài cho SP, HH SX tại VN

2. Phạt tiền từ 6.000.000 đ, 10.000.000 đ đối với:
a) Sử dụng MSMV có đầu mã quốc gia VN (893) mà chưa được TC TĐC cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV (GCN);
b) Sử dụng trái phép MSMV của DN khác đã được TC TĐC cấp GCN;
c) Sử dụng các dấu hiệu gây nhầm lẫm với MSMV;
d) Không đóng phí duy trì sử dụng MSMV hàng năm.

 
xu-li-vi-pham-su-dung-MSMV
Phạt từ 6-10 triệu khi vi phạm việc sử dụng MSMV

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đ ¸ 20.000.000 đ đối với:
Hành vi sử dụng mã số mã vạch nước ngoài để in trên sản phẩm, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam mà chưa được cơ quan nước ngoài có thẩm quyền hoặc không được tổ chức sở hữu mã số mã vạch đó cho phép bằng văn bản

Điều 28: Vi phạm về sử dụng giấy chứng nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi:
a) Giả mạo giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV;
b) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV không đúng thẩm quyền.

 
Vi-pham-gia-mao-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-MSMV
Phạt từ 10-20 triệu đồng nếu làm giả giấy chững nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV

2. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch giả mạo đối với vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch đối với vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này. 
Các doanh nghiệp nếu vi phạm cần tuân theo hình  thức xử lí như đã nêu để hoàn thành trách nhiệm khi kinh doanh.

Bình luận
Nội dung bình luận