Tắt Quảng Cáo [X]
Chỉ được kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp tối đa 1 lần trong 1 năm
Ngày đưa tin: 23/12/2016
Nguồn tin: LinkQ tổng hợp
Rất nhiều doanh nghiệp trong quá trình hoạt động luôn phân vân khi nào thì Bộ và các cơ quan sẽ xuống thanh tra, kiểm tra tài chính và thuế của công ty mình? Hay sẽ kiểm tra, thanh tra bao nhiêu lần để chuẩn bị cho buổi kiểm tra được thuận lợi.

LinkQ xin chia sẻ đến các bạn quy định chỉ được kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp tối đa 1 lần/1 năm để các công ty sắp xếp công việc và kế hoạch kinh doanh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan khi xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phải đảm bảo việc tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tài chính, thuế đối với doanh nghiệp 1 năm/1 lần, không trùng lắp, chồng chéo.
Để tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan khi xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phải chủ động phối hợp, cùng thống nhất để đảm bảo việc tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tài chính, thuế đối với doanh nghiệp 1 năm/1 lần, không trùng lắp, chồng chéo và phải công khai trước cho doanh nghiệp biết (trừ trường hợp đặc biệt phát hiện doanh nghiệp vi phạm phải thực hiện theo quy định của pháp luật).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không thanh tra, kiểm tra khi không có căn cứ theo quy định của pháp luật. Khi thanh tra, kiểm tra, kiểm toán không được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán lại những vấn đề, nội dung mà các cơ quan có thẩm quyền đã kết luận, xử lý trước đó và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của mình.

Thanh tra Chính phủ sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện.


Công ty Phần mềm LinkQ chúc Anh/Chị làm việc tốt!
Tin mới
Các tin khác