Tắt Quảng Cáo [X]
Hóa đơn trên 20 triệu nên thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế
Ngày đưa tin: 31/12/2013
Nguồn tin: Webketoan

Theo Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của thuế thu nhập doanh nghiệp thì từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, Các khoản chi từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (phải thanh toán qua ngân hàng, séc….) mới được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

 >>> Doanh thu dưới 1 tỷ không được dùng hóa đơn GTGT từ 2014

>>> Hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra - một số điểm cần lưu ý

>>> 4 cách đơn giản để gạch chéo phần còn trống trên hóa đơn GTGT


hoa_don_tren 20 trieu.jpg

Điều 9 luật số 32/2013/QH13

Điều 9.Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
1. Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

Như vậy, có thể hiểu là các khoản chi từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (phải thanh toán qua ngân hàng, séc….) mới được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Điều này được áp dụng cho các loại hóa đơn bao gồm hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng.

Kết hợp với quy định về khấu từ thuế GTGT của Luật thuế GTGT thì để được khấu trừ thuế GTGT và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, khi thanh toán nên dùng hình thức thanh toán qua ngân hàng (một trong những chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt).

Vậy như thế nào là trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt:

Theo dự thảo Nghị định về thuế TNDN sắp ban hành như sau:
- Các khoản chi không bắt buộc phải có hoá đơn theo quy định của pháp luật: chi mua nông lâm, thuỷ sản, đất, đá, cát, sỏi của người dân trực tiếp khai thác bán ra; chi tiền lương, tiền công, khoản chi mang tính chất tiền lương, tiền công trả cho người lao động; chi công tác phí theo định mức khoán; 
- Các khoản chi mua hàng hoá là tài sản, dịch vụ của đối tượng không kinh doanh hoặc của hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương thức khoán; 
- Các khoản chi thực tế cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc, chi cho thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; 
- Các khoản chi thanh toán hàng hoá, dịch vụ theo phương thức thanh toán bù trừ, thanh toán uỷ quyền;

Đồng thời, dự thảo Nghị định cũng quy định rõ về khái niệm chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt và quy định hướng xử lý đối với trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên, theo đó đến thời ghi nhận chi phí mà doanh nghiệp chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt do chưa thực tế thanh toán, doanh nghiệp vẫn được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN; khi thực tế thanh toán nếu không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí của kỳ kế toán hiện tại đối với giá trị hàng hoá, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Tin mới
Các tin khác