Tắt Quảng Cáo [X]
Hướng dẫn sửa lỗi phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.2.0
Ngày đưa tin: 21/02/2014
Nguồn tin: Thư viện pháp luật


Trong quá trình sử dụng ứng dụng, người nộp thuế đã đề nghị Tổng cục Thuế sửa đổi một số yêu cầu nghiệp vụ và lỗi ứng dụng. Tổng cục Thuế ghi nhận yêu cầu và đã thực hiện cập nhật phần mềm Hỗ trợ kê khai phiên bản 3.2.0 và phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.1.0 ngày 17/02/2014 để sửa đổi các nội dung như sau:
HTKK v320.jpg


I. Đối với hệ thống Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK)

- Mở chỉ tiêu 420 và 417 trên Bảng CĐKT cho nhập số âm.

- Cập nhật lỗi tải bảng kê của Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra (01-1/GTGT) (không hiển thị lên màn hình 1 số thông tin trong bảng kê)

II. Đối với phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN)

Trong quá trình sử dụng phần mềm hỗ trợ  Quyết toán thuế TNCN, có phát sinh các lỗi liên quan đến xử lý của phần mềm QTTNCN và hướng dẫn đặt tham số trên máy trạm của NNT. Tổng cục Thuế thực hiện sửa lỗi và hướng dẫn xử lý như sau:

1. Thực hiện sửa lỗi đối với lỗi xử lý tờ khai 09/KK-TNCN:

Tải tờ khai đã được kết xuất từ trước vào công cụ QTTNCN. Sau đó xóa/sửa thông tin thu nhập của cá nhân sao cho chỉ tiêu [31] trên tờ khai = 0 và nhấn nút Tính toán thì công cụ không tính lại giá trị chỉ tiêu [32]. (Trường hợp kê khai trên công cụ hoặc tải tờ khai vào nhưng sửa thu nhập của cá nhân mà [31] # 0, thì không gặp bị lỗi)

2. Bổ sung cảnh báo trên bảng kê 09C của tờ khai 09/KK-TNCN trong trường hợp NNT nhập sai chỉ tiêu giảm trừ của NPT: “ Chỉ tiêu [15] phải <= chỉ tiêu [14] * mức giảm trừ theo quy định”.

3. Thực hiện sửa lỗi đối với lỗi xử lý tờ khai tờ khai 05/KK-TNCN:  Trên bảng kê 05A/BK-TNCN, 05B/BK-TNCN nếu có lỗi số học ở dòng thứ > 32.676, khi nhấn nút Kiểm tra thì trên công cụ gặp lỗi Exception (do vượt quá giá trị của kiểu dữ liệu Int)

4. Hướng dẫn đặt Region Language tại máy trạm của NNT: Trong một số trường hợp, máy trạm của NNT đặt Region Language là English US thì nhấn nút Tính toán, Kiểm tra trên công cụ gặp lỗi Exception.

Hướng dẫn xử lý: Chuyển Region Language về VietNamese

5. Đưa thêm bộ cài .NET Framework 4.0  tại chuyên mục Quyết toán thuế TNCN trên trang thông tin của Cục Thuế

Phiên bản kèm theo đây đã được sửa lỗi. Đề nghị người nộp thuế sử dụng (thay thế phiên bản ngày 11/02/2014).


Tải phần mềm HTKK cập nhật 17.02.2014


Một số lưu ý khi cài đặt HTKK 3.2.0

- Khi cài đặt phần mềm HTKK 3.2.0, người nộp thuế không cần gỡ bỏ ứng dụng HTKK 3.1.7 nếu trên máy tính trước đây đã cài đặt phiên bản 3.1.7.

Ứng dụng HTKK phiên bản  3.2.0 dùng để kê khai tờ khai thuế theo mẫu của Thông tư số 156/2013/TT-BTC từ kỳ tính thuế tháng 1/2014.

Phiên bản HTKK 3.1.7 phục vụ tra cứu dữ liệu tờ khai đã kê khai theo mẫu ban hành theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC của các kỳ tính thuế từ tháng 12/2013 trở về trước.

Không được chép thư mục Datafile, hoặc sao lưu dữ liệu (backup) từ HTKK 3.1.7 bỏ vào HTKK 3.2.0 vì sẽ làm chạy sai các chỉ tiêu trên tờ khai mới mẫu theo TT 156/TT-BTC.

Nhập mới hoàn toàn vào Ứng dụng HTKK 3.2.0 dùng để kê khai tờ khai thuế theo mẫu trong Thông tư 156/2013/TT-BTC từ kỳ tính thuế tháng 1/2014.Từ khóa: phần mềm kế toán thương mạiphần mềm kế toán doanh nghiệpphần mềm kế toán xây dựng
Tin mới
Các tin khác