Tắt Quảng Cáo [X]
Kiếm soát hiệu quả - Chống thất thoát nguyên vật liệu xây dựng
Ngày đưa tin: 22/02/2016
Nguồn tin: LinkQ

Kinh doanh trong ngành sản xuất, xây dựng… với hàng ngày nhập, xuất các hóa đơn hàng liên tục, hóa đơn cần nhập nhanh chóng, kiểm soát hóa đơn… trong đó việc làm sao kiểm soát việc nhập và quản lý tồn kho nguyên vật liệu một cách hiệu quả là rất quan trọng bởi rủi ro thất thoát là rất lớn.

Nguyên vật liệu là một trong những thứ khó quản lý nhất trong kinh doanh các mô hình sản xuất, kinh doanh thương mại… Nếu không biết cách quản lý nguyên vật liệu, sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh. Cụ thể như nếu thiếu nguyên vật liệu, sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, dẫn đến không đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng. Hoặc nguyên vật liệu vẫn còn mà vẫn nhập thêm, dẫn đến thừa, cũng chính là lý do dẫn đến mất mát. Và áp lực về quản lý sẽ ngày càng tăng khi quy mô và mức độ đầu tư của bạn vào nhà hàng lớn hơn.

chong-that-thoat-trong-xay-dung.jpg

Chống thất thoát nguyên vật liệu xây dựng

Thực hiện dự tính nguyên vật liệu rất có ý nghĩa và là một việc làm cần thiết với các quản lý. Khi dự trù được số lượng đơn hàng, mỗi sản phẩm cần lượng nguyên vật liệu là bao nhiêu, rồi quy ra số lượng từng loại nguyên vật liệu, hãng sẽ có kế hoạch rõ ràng cho việc nhập nguyên vật liệu, tránh dẫn đến việc thừa nguyên vật liệu này, thiếu nguyên vật liệu kia. Điều này thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp trong công tác quản lý.

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng Nguyên vật liệu

Tính năng trừ trực tiếp lượng nguyên vật liệu đã sử dụng trên phần mềm quản lý nguyên vật liệu LinkQ giúp cập nhật được số lượng nguyên vật liệu còn trong kho nhanh và hoàn toàn sát với thực tế. Nhờ vậy mà người quản lý có thể dễ dàng kiểm tra được số lượng hàng tồn, để lên kế hoạch cho đợt mua hàng tiếp theo, hoặc phải hủy những hàng bị hư hỏng, hay hết hạn sử dụng trong quá trình kiểm kho.

chong-that-thoat-nguyen-vat-lieu-xay-dung.png

Chủ động dòng tiền và quay vòng vốn lưu động kịp thời

Phần mềm quản lý nguyên vật liệu xây dựng cung cấp báo cáo số lượng nguyên vật liệu trong kho theo khoảng thời gian cụ thể giúp người quản lý thống kê nguyên vật liệu dựa trên sản phẩm bán ra. So sánh với thống kê nhập hàng, để biết có chênh lệch hay không. Hoặc nếu hết sẽ có định hướng cho việc nhập thêm hoặc hủy nguyên vật liệu kịp thời, hơn hết, phần mềm quản lý kho cho phéo quản lý nhiều hàng hóa, vật tư với nhiều kho. Kiểm soát sự biến động về số lượng và giá trị nhập, xuất xứ Phần mềm thực hiện theo chuẩn mực kế toán, ứng dụng nhiều phương pháp tính giá xuất kho phổ biến như: Bình quân liên hoàn, FIFO (nhập trước, xuất trước), LIFO (nhập sau, xuất trước) và phương pháp thực tế đích danh.

Phần mềm cung cấp đủ các sổ sách quản lý hàng hóa như các sổ tổng hợp, thẻ kho, phiếu nhập, phiếu xuất theo mẫu chuẩn của Bộ Tài chính. Ngoài ra phần mềm cung cấp phong phú các dạng biểu đồ giúp cho nhà quản lý nắm bắt nhanh sự biến động về nhập xuất theo các mục đích sử dụng.

Tin mới
Các tin khác