Tắt Quảng Cáo [X]
Thông tư 06/2012/TT-BTC & Nghị định 121/2011/NĐ-CP
Ngày đưa tin: 11/05/2012
Nguồn tin: ketoan.org

Tài liệu hướng dẫn một số điểm mới về chính sách thuế GTGT và thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)


Chính sách thuế GTGT mới được ban hành theo Thông tư 06/2012/TT-BTC và Nghị định 121/2011/NĐ-CP, áp dụng kể từ ngày 1/3/2012, thay cho Thông tư 129/2008/TT-BTC. Chính sách này thay đổi rất nhiều về đối tượng chịu thuế và không chịu thuế GTGT, quy định nhiều trường hợp kèm theo những ví dụ cụ thể về chứng từ thanh toán mà trước đây Thông tư 129/2008/TT-BTC chưa làm rõ.
Chính sách thuế TTĐB ban hành theo Thông tư 05/2012/TT-BTC và Nghị định 113/2011/NĐ-CP, cho phép giảm trừ phần thuế bảo vệ môi trường (BVMT) của một số mặt hàng khỏi trị giá tính thuế TTĐB
Tài liệu này tóm lược những điểm thay đổi chính yếu giữa hai chính sách cũ và mới, được xem là "cẩm nang" về thuế GTGT và thuế TTĐB 2012 dành cho doanh nghiệp và cán bộ thuế.

Tải tài liệu này TẠI ĐÂY

Những điểm mới về thuế giá trị gia tăng theo thông tư 06/2012


Ngày 11 tháng 1 năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2012, thay thế Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và Thông tư số 112/2009/TT-BTC ngày 02/6/2009 của Bộ Tài chính.

Bạn đọc có thể tham khảo những điểm mới về thuế GTGT trong tài liệu sau: 

Hướng dẫn mới về thuế GTGT theo thông tư 06/2012/TT-BTC

Thông tư 06/2012/TT-BTC, Thong tu 06/2012, phần mềm kế toán, phan mem ke toan, phần mềm kế toán online, mua phần mềm kế toán, công ty phan mem ke toan, phan mem ke toan nao tot, phan mem ke toan chay tren webThông tư 06/2012/TT-BTC, Thong tu 06/2012, phần mềm kế toán, phan mem ke toan, phần mềm kế toán online, mua phần mềm kế toán, công ty phan mem ke toan, phan mem ke toan nao tot, phan mem ke toan chay tren webTin mới
Các tin khác