Tắt Quảng Cáo [X]
Thưởng tết và lương tháng 13 có bị tính vào thuế TNCN hay không?
Ngày đưa tin: 09/12/2016
Nguồn tin: LinkQ tổng hợp

Thời điểm cuối năm, các doanh nghiệp đều cố gắng hoàn thành mục tiêu kinh doanh của công ty. Bên cạnh doanh số và các khoản lợi nhuận thì thưởng Tết và lương tháng 13 cũng là 1 yếu tố được nhiều người lao động quan tâm.

Thế nhưng thưởng Tết và lương tháng 13 có bị tính vào thuế TNCN hay không? Vẫn còn nhiều kế toán và người lao động còn băn khoăn về vấn đề này.

Hôm nay LinkQ xin chia sẻ thông tin đến các anh/chị để giải đáp những thắc mắc về khoản thưởng Tết và lương tháng 13.

– Lương tháng 13 phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

– Các khoản thưởng đều bị tính thuế TNCN trừ các khoản thưởng sau không bị tính vào thu nhập chịu thuế TNCN:

" e.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, cụ thể:

e.1.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến.

e.1.2) Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng.

e.1.3) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu do Nhà nước phong tặng.

e.1.4) Tiền thưởng kèm theo các giải thưởng do các Hội, tổ chức thuộc các Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị – xã hội, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng phù hợp với điều lệ của tổ chức đó và phù hợp với quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

e.1.5) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước.

e.1.6) Tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương, Huy hiệu.

e.1.7) Tiền thưởng kèm theo Bằng khen, Giấy khen.

Thẩm quyền ra quyết định khen thưởng, mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nêu trên phải phù hợp với quy định của Luật Thi đua khen thưởng.

e.2) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận.

e.3) Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

e.4) Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.”

–  Thời điểm tính thuế TNCN là thời điểm Doanh nghiệp thực hiện việc chi trả lương, thưởng cho người lao động. Lưu ý: phải thanh toán lương tháng 13 trước thời hạn nộp hồ sơ Quyết toán thuế năm của doanh nghiệp để khoản lương được đưa vào chi phí hợp lý, hợp lệ.

– Tính thuế và khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần cho khoản thưởng và lương tháng 13 mang tính chất tiền lương tiền công.

Công ty Phần mềm LinkQ chúc Anh/Chị làm việc tốt!

 

 

Tin mới
Các tin khác