(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

Tại sao nên chọn phần mềm quản trị nhân sự tiền lương LinkQ HRM?
 
  Cho phép quản trị theo mô hình
Quản trị nhiều tổ chức, phòng ban, phân xưởng, nhà máy...
Tổ chức từ một đến nhiều cấp tùy theo yêu cầu


  Kết nối tự động với máy chấm công
Cho phép cập nhật điều chỉnh theo thực tế phát sinh

  Hệ thống mở và linh hoạt
Dễ dàng điều chỉnh các tính năng để phù hợp với yêu cầu hiện tại của doanh nghiệp

Mở rộng tính năng mới phục vụ nhu cầu quản lý của doanh nghiệp

  Làm việc từ xa qua cơ chế online
Cho phép làm việc từ xa, làm việc qua internet kết nối dữ liệu đến máy chủ trung tâm
Làm việc và theo dõi thông tin mọi lúc mọi nơi chỉ cần máy tính có kết nối internet


  Tự động kết xuất các mẫu biểu báo cáo liên quan
Các BHXH, BHYT, Thuế TNCN giúp công tác báo cáo, thống kế được thực hiện nhanh chóng và chính xác

  Bảo mật tối ưu
Chi tiết đến từng chức năng: xem, sửa, xóa, thêm mới, in, duyệt,… 
Định danh thiết bị truy cập, kể cả có phần mềm, user name và pass thì cũng không thể truy cập nếu sử dụng các thiết bị đầu cuối không được phép
Tìm hiểu thêm
Tính năng
Quản lý tuyển dụng
Chức năng này giúp nhà quản trị thiết lập kế hoạch tuyển dụng theo từng thời điểm, tại từng vị trí công việc theo nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban.
Lưu trữ và quản lý hồ sơ ứng viên theo từng đợt tuyển dụng.
Lập lịch phỏng vấn, lưu thông tin kết quả thi tuyển…
Quản lý đánh giá qua từng lần phỏng vấn theo nhiều tiêu chí đánh giá của từng vị trí công việc.


Quản lý đào tạo
Thiết lập kế hoạch đào tạo tại từng thời điểm, chi tiết cho từng phòng ban, nhân viên (đào tạo nội bộ), cử đi học (đào tạo ngoài).

Đánh giá kết quả khóa học từng phòng ban, nhân viên.

Đánh giá chất lượng, nội dung đào tạo.

Quản lý, ghi nhận kết quả đào tạo của cán bộ nhân viên.

Báo cáo thông kê đào tạo (Số lượng nhân viên tham gia từng khóa, số lượng đạt, số lượng không đạt thi sát hạch sau khi đào tạo…).

Quản lý hồ sơ nhân viên và hợp đồng lao động
Cập nhật đầy đủ thông tin chi tiết về nhân viên: Thông tin cá nhân, học vấn, kinh nghiệm…

Lưu giữ toàn bộ quá trình làm việc của nhân viên.

Quản lý hợp đồng lao động của từng nhân viên, phân loại hợp đồng theo thời hạn hợp đồng… Tự động cảnh báo các hợp đồng hết hiệu lực, đến kỳ tăng lương, …

Cập nhật các thông tin về nâng bậc lương, điều chuyển công tác, thăng chức, … và các quyết định liên quan.

Hệ thống báo cáo phân tích tỉnh hình nhân sự: Báo cáo phân tích & tổng hợp nhân sự (theo chi nhánh, bộ phận, giới tính, độ tuổi…). Báo cáo đánh giá kết quả xếp hạng nhân viên trong kỳ theo từng cấp độ (A,B,C). Báo cáo danh sách nhân viên nghỉ việc, ký hợp đồng lao động (thử việc, nhân viên chính thức, hợp đồng lao động 1 năm/2 năm…). Hồ sơ chi tiết nhân viên, tình hình tăng giảm nhân sự.

Chấm công và quản lý phép
Kết nối dữ liệu chấm công từ máy chấm công hoặc import từ excel.

Tổng hợp số ngày công, số ngày nghỉ phép, nghỉ theo chế độ, quy định,…

Theo dõi số ngày tăng ca, ngày công độc hại.

Có trường điều chỉnh ngày công đối với các trường hợp đi công tác, điều chỉnh do các sai sót.

Tính công tự động, chính xác và kịp thời...

Tính lương
Khai báo linh hoạt ngày làm việc, ngày nghỉ thường, ngày nghỉ lễ, nghỉ phép trong kỳ (Tháng/quý/năm).
Lấy dữ liệu chấm công từ máy chấm công hoặc cập nhật tham số ngày công, giờ công, giờ làm thêm hay tham số sản phẩm hoàn thành… vào phần mềm.

Hỗ trợ nhiều hình thức tính lương như lương theo ngày công, giờ công, lương năng suất, …
Quản lý bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân
Cập nhật thông tin liên quan đến thuế TNCN của nhân viên.

Khai báo đầy đủ các thông tin về đối tượng nộp thuế, thông tin giảm trừ gia cảnh, người phụ thuộc.

Xác định chính xác các khoản thu nhập tính thuế, thu nhập miễn/giảm thuế, các khoản giảm trừ theo qui định.

Thực hiện đầy đủ các báo cáo thuế TNCN hàng tháng/quí và quyết toán năm theo đúng quy định hiện hành.
Quản lý cấp phát công cụ dụng cụ
Quản lý, cấp phát chi tiết CCDC đến từng phòng ban, nhân viên.
Theo dõi ngày cấp phát CCDC, cảnh báo ngày hết hạn.
Theo dõi yêu cầu CCDC theo vị trí công việc, kiểm tra cảnh báo và không cho lưu nếu trùng đồng thời mã CCDC, bộ phận, vị trí 
công việc, ngày hiệu lực...

Bắt đầu ngay! Tư vấn miễn phí, dùng thử miễn phí và hơn thế nữa!


Hỏi - Đáp
Khả Năng Tùy Biến Mở Rộng
Bình luận
Nội dung bình luận