(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

Tại sao nên chọn phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP?
yeu-to-noi-bat-cua-phan-mem-erp
Tìm hiểu thêm
Tính năng
Quản lý quan hệ khách hàng
Chức năng quản lý quan hệ khách hàng sẽ cung cấp cho nhà quản lý các công cụ hỗ trợ như thống kê, phân tích và đánh giá tình hình kinh doanh, cũng như xác định hiệu quả công việc của nhân viên...
Quản lý bán hàng
Với các công cụ tổng hợp, phân tích dữ liệu, hệ thống báo cáo nhanh, chính xác giúp doanh nghiệp quản lý doanh thu và các khoản nợ một cách chặt chẽ, chính xác. 
Giúp Lãnh đạo nắm bắt tình hình tiêu thụ tức thời để đưa ra các quyết định kịp thời.
Quản lý bán lẻ
Giúp các nhà quản trị kiểm soát  toàn bộ quy trình bán lẻ tại cửa hàng, quầy hàng… một cách hiệu quả.

Đồng thời hỗ trợ công tác kế toán tại công ty rút ngắn thời thời gian trong việc gộp, lập và tự động hạch toán các hóa đơn bán lẻ thành hóa đơn tài chính, kiểm tra đối chiếu tránh sai sót,…

Mua hàng phải trả
Chức năng này giúp các nhà quản trik quản lý việc mua hàng với nhiều tiêu thức khác nhau và theo dõi các khoản nợ phải trả của từng đối tượng, hợp đồng, đơn hàng…
Trợ giúp các nhà quản lý lập kế hoạch mua hàng, thanh toán các khoản nợ cho nhà cung cấp được đầy đủ, đúng hẹn và chính xác.

Quản lý hàng tồn kho
Với cách thiết lập danh mục vật tư, hàng hóa, danh mục kho đa dạng và tùy biến, cách thức liên kết với các chức năng mua hàng, bán hàng, chức năng này sẽ kiểm soát về giá trị, số lượng vật tư, hàng hóa tồn kho, việc luân chuyển, sử dụng vật tư được thực hiện một cách tự động, tránh thiệt hại trong lưu trữ. Lập và kiểm soát phiếu nhập/xuất vật tư, hàng hóa trong sản xuất và lưu thông.
Quản lý tài sản
Cung cấp hệ thống báo cáo nhanh, truy vấn thông tin chính xác giúp quản lý tài sản( tài sản cố định, công cụ, dụng cụ) về số lượng và giá trị chi tiết đến từng người và từng bộ phận sử dụng…

Theo dõi biến động tài sản (tăng/ giảm giá trị, sửa chữa lớn, luân chuyển...)
, quản lý việc tính khấu hao, phân bổ công cụ dụng cụ, lắp thêm và thanh lý tài sản.

Quản trị sản xuất
Kết nối việc quản lý từ đơn đặt hàng, hoạch định nhu cầu vật tư, theo dõi và cập nhật tiến độ sản xuất theo từng lệnh, kết nối với các phân hệ khác trong hệ thống, tích hợp hệ thống kiểm soát chất lượng, bên cạnh những cảnh báo về nhu cầu vật tư và việc tính chính xác giá thành sản phẩm (hoặc đơn hàng) cho phép nhà quản trị chủ động điều hành, kiểm soát tiến độ sản xuất, hiệu quả sản xuất và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động SXKD.

Vốn bằng tiền
Quản lý các khoản thu/chi/tồn quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng nhiều loại tiền khác nhau( USD, VND...) kiểm soát thu tiền khách hàng và thanh toán cho nhà cung cấp.
Thông tin đầy đủ về các quỹ, kế hoạch thu/chi để cân đối thu chi và quản lý dòng tiền một cách hợp lý.

Nhân sự tiền lương
Trợ giúp các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, việc theo dõi chi tiết tình hình nhân sự, đánh giá nhân sự.

Theo dõi và tính chi tiết các khoản lương, thưởng, thuế thu nhập và các thay đổi của cá nhân. Phân tích tình biến động nhân sự, lương, thu nhập, … theo nhiều tiêu chí linh động để nhà quản trị có nhiều góc nhìn phân tích đa và chính .

Ngoài ra, chức năng này còn tự tống kết xuất các mẫu biểu báo cáo liên quán BHXH, BHYT, Thuế TNCN giúp công tác báo cáo, thống kế được thực hiện nhanh chóng và chính xác, …

Kế toán tổng hợp
Kết nối dữ liệu hữu cơ với các phân hệ khác. Là trung tâm cập nhật, xây dựng kế hoạch quản trị tài chính, doanh thu, chi phí cũng như tập hợp dữ liệu để lên hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo nộp cấp trên và báo cáo quản trị.

Chức năng dành cho nhà quản trị
Chức năng này tổng hợp số liệu từ tất cả các chức năng khác. Từ đó, cung cấp hệ thống công cụ phân tích, báo cáo theo nhiều góc nhìn quản trị khác nhau. 
Nhà quản trị có thể kiểm soát tức thời tình hình hoạt động của doanh nghiệp từ dòng tiền, hàng tồn kho, các dữ liệu tài chính, … để đưa ra các quyết định kịp thời.

Bắt đầu ngay! Tư vấn miễn phí, dùng thử miễn phí và hơn thế nữa!


Hỏi - Đáp
Khả Năng Tùy Biến Mở Rộng
 


Bình luận
Nội dung bình luận