Tắt Quảng Cáo [X]
LinkQ Accounting 6.0 - Phần mềm Kế toán chuẩn Việt Nam
Doanh nghiệp không còn đắn đo suy nghĩ nên chọn phần mềm kế toán giá rẻ (phần mềm kế toán đóng gói) hay phải đặt viết phần mềm cho phù hợp (phần mềm customize). Bởi đơn giản LinkQ Accounting bao ...
  • Version: 6.0
  • Ngày cập nhật: 17/02/2016
  • Giá: (Xem tab bảng giá)
  • Lượt xem: 90380
Sản phẩm khác
GPS Tracker N32 - Thiết bị giám sát hành trình
Theo quy định bắt buộc tại Thông tư số: 08/2011/TT-BGTVT ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Thiết bị giám sát hành trình của ô tô QCVN 31/2011/BGTVT ngày 08 tháng 03 năm 2011 của Bộ ...
  • Version: N32
  • Ngày cập nhật: 24/06/2013
  • Giá: Call
  • Lượt xem: 4942
Sản phẩm khác