Quản lý nhân viên

Hồ sơ nhân viên được lưu trữ trên nền tảng phần mềm và có thể truy cấp bất kỳ lúc nào để phục vụ cho việc tra cứu, tìm kiếm thông tin nhân viên. Đồng thời quản lý thông tin xuyên suốt quá trình công tác tại doanh nghiệp.

I. GIÁ TRỊ MANG LẠI

 

Hồ sơ nhân viên được lưu trữ trên nền tảng phần mềm và có thể truy cấp bất kỳ lúc nào để phục vụ cho việc tra cứu, tìm kiếm thông tin nhân viên. Đồng thời quản lý thông tin xuyên suốt quá trình công tác tại doanh nghiệp.

 

II. TÍNH NĂNG

 

1. Quản lý thông tin nhân viên

 

- Các nhân viên được quản lý theo từng bộ phận, nhà máy theo từng mã nhân viên.

 

- Cập nhật toàn bộ hồ sơ lý lịch nhân viên, báo cáo trích ngang hồ sơ cán bộ: Thông tin cá nhân, trình độ học vấn, quá trình làm việc, quá trình lương, khen thưởng, kỷ luật…

 

- Quản lý các thông tin cá nhân khác của nhân viên như: Cho phép cập nhật ảnh nhân viên và in trong sơ yếu lý lịch.

 

- Cho phép cập nhật những thông tin về chứng chỉ ngoại ngữ.

 

- Cho phép cập nhật bậc nghề nghiệp chuyên môn và báo cáo nhanh “danh sách nhân viên theo chuyên môn”.

 

- Cho phép cập nhật loại công việc, tính chất công việc, chức vụ, kiêm nhiệm…

 

- Quản lý tình trạng hiện thời của nhân viên: đang làm việc, đi công tác, đi học, nghỉ việc riêng, nghỉ ốm, nghỉ phép, đã nghỉ việc…

 

- Cho phép cập nhật các thông tin liên quan về CMND/hộ chiếu/thị thực.

 

- Mẫu trích ngang thông tin nhân viên.

 

- Báo cáo thống kê số lượng nhân viên trong năm.

 

- Báo cáo thống kê số lượng nhân viên theo tính chất công việc trong năm.

 

- Báo cáo thống kê thâm niên làm việc theo bộ phận.

 

- Báo cáo tỷ lệ nhân viên nghỉ việc.

 

- Báo cáo thống kê nghỉ việc theo lý do.

 

- Phân tích tình hình nhân sự theo giới tính từng thời điểm.

 

- Phân tích tình hình nhân sự theo độ tuổi.

 

- Phân tích tình hình nhân sự theo chức danh.

 

- Phân tích tình hình nhân sự theo trình độ, chuyên môn.

 

- Phân tích tình hình nhân sự theo tình trạng làm việc.

 

- Phân tích tình hình nhân sự tăng giảm trong kỳ, lý do tăng giảm (luân chuyển, nghỉ việc, …).

 

2. Quản lý lý lịch và quá trình làm việc

 

- Quản lý tình trạng sức khỏe nhân sự.

 

- Quản lý quá trình làm việc của nhân viên: Điều chuyển công tác, thay đổi chức vụ, quản lý gián đoạn công tác, quản lý Kiêm nhiệm, …

 

- Các quá trình đào tạo, bằng cấp, chứng chỉ, khóa đào tạo trong hay ngoài công ty: Khóa học, nơi học, văn bằng, xếp loại, …

 

- Quản lý, theo dõi quá trình tăng, giảm Lương: Mức lương, phụ cấp, các loại hệ số, … Liên kết trực tiếp với phân hệ Chấm công – Tiền lương. Cho phép theo dõi nâng bậc lương theo hệ số (hệ số, ngày nâng bậc, ngày giữ bậc, …)

 

- Quản lý quan hệ nhân thân: vợ, chồng, con...

 

- Quản lý quá trình nghỉ phép, dễ dàng thay đổi cách tính phép (phép năm, phép tháng, chuyển phép từ năm trước sang năm sau…), liên kết với phân hệ Chấm công để tự động cập nhật, tính phép.

 

- Theo dõi khen thưởng kỹ luật: Số quyết định, ngày quyết định, nội dung, …

 

- Các quyết định:

 

  • Tăng lương.

 

  • Giảm lương.

 

  • Điều chuyển.

 

  • Thôi nhiệm.

 

3. Quản lý hợp đồng lao động

 

- Hợp đồng thử việc, Hợp đồng ngắn hạn, Hợp đồng dài hạn, Hợp đồng không xác định thời hạn…

 

- Ghi nhận thông tin đánh giá quá trình thử việc, kết quả thử việc nếu là hợp đồng thử việc.

 

- Hợp đồng có đính kèm theo các QUYẾT ĐỊNH liên quan.

 

- Bao gồm các thông tin : Nội dung, bộ phận, hình thức trả lương, nơi làm việc, bậc lương, ngày ký, ngày kết thúc,…

 

- Mẫu hợp đồng lao động.

 

- Mẫu Phụ lục hợp đồng lao động.

 

- Báo cáo các hợp đồng đã hết hiệu lực, các hợp đồng đến thời kỳ tăng lương.

 

- Danh sách nhân viên chưa ký hợp đồng.

 

- Danh sách nhân viên hết hạn hợp đồng.

 

- Danh sách nhân viên hết hạn thử việc.

 

- Báo cáo cảnh báo đến hạn gia hạn hợp đồng.

 

- Báo cáo thống kê nhân sự theo loại hợp đồng (thử việc, chính thức: Ngắn hạn, Xác định thời hạn (12-36 tháng, Không xác định thời hạn, …)

 

4. Quản lý bảo hiểm:

 

- Quản lý toàn bộ quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN của nhân viên.

 

- Tự động tính thuế TNCN của nhân viên theo biểu tính thuế lũy tiến từng phần hoặc biểu tính thuế toàn phần cho từng đối tượng theo quy định.

 

- Cập nhật Mẫu biểu theo PM HTKK BHXH.

 

- Báo cáo thống kê tình hình của nhân viên dựa vào mã số bảo hiểm.

 

- Báo cáo số năm tham gia bảo hiểm của nhân viên.

 

5. Quản lý Thuế thu nhập cá nhân:

 

- Quản lý toàn bộ các thông tin liên quan đến thuế TNCN của nhân viên.

 

- Tự động tính thuế TNCN của nhân viên theo biểu tính thuế lũy tiến từng phần hoặc biểu tính thuế toàn phần cho từng đối tượng theo quy định.

 

- Thực hiện đầy đủ các báo cáo thuế TNCN hàng tháng/quí và quyết toán năm theo đúng quy định hiện hành.

 

Xin cảm ơn!

Trò chuyện cùng chuyên gia