S2. Khảo sát quy trình (Survey)

Đội ngũ chuyên gia LinkQ (gồm từ 5 đến 10 nhân sự) sẽ đến trực tiếp văn phòng và nhà máy của khách hàng để tiến hành khảo sát thực tế hoạt động hằng ngày. Đây là giai đoạn hết sức quan trọng, quyết định đến 70% sự thành công của dự án. Trong giai đoạn này, LinkQ sẽ áp dụng chuyên môn để tư vấn giúp khách hàng tối ưu quy trình hoạt động trước khi đưa lên nền tảng công nghệ thông tin.

Đội ngũ chuyên gia LinkQ (gồm từ 5 đến 10 nhân sự, tùy thuộc vào quy mô và mức độ phức tạp của dự án) sẽ đến trực tiếp văn phòng và nhà máy để tiến hành khảo sát thực tế hoạt động hằng ngày.

 

Đây là giai đoạn hết sức quan trọng, quyết định đến 70% sự thành công của dự án. Trong giai đoạn này, các chuyên gia từ LinkQ sẽ được “tai nghe mắt thấy” để thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu, khó khăn của khách hàng. Đồng thời áp dụng chuyên môn để tư vấn giúp khách hàng tối ưu quy trình hoạt động trước khi đưa lên nền tảng công nghệ thông tin.

 

Các phương pháp khảo sát được áp dụng như:

 

- Phương pháp quan sát: Thu thập dữ liệu các luồng thông tin giao tiếp giữa các bộ phận với nhau. Hệ thống máy móc, kho xưởng, thiết bị, văn phòng, cửa hàng. 

 

- Phương pháp phỏng vấn: Trực tiếp phỏng vấn các trưởng bộ phận về thực trạng quản lý hiện tại, những khó khăn trở ngại trong quá trình làm việc và những mong muốn cải tiến trên phần mềm.

 

 

Giai đoạn này thường diễn ra liên tục trong 5 ngày. Cho đến khi mọi thông tin đều được ghi nhận.

Trò chuyện cùng chuyên gia