S3. Phân tích tài liệu giải pháp (Solution)

Căn cứ vào nội dung khảo sát thực tế. Đội ngũ khảo sát sẽ tổng hợp các thông tin và soạn thảo văn bản “Tài liệu giải pháp”. Đây là bộ tài liệu rất chi tiết, LinkQ đã phân tích chuyên sâu và đề xuất loại bỏ các công đoạn thừa, bổ sung và ilên kết các luồng thông tin còn thiếu giữa các bộ phận, giúp tinh gọn quy trình hoạt động.

Căn cứ vào nội dung khảo sát thực tế. Đội ngũ khảo sát sẽ tổng hợp thông tin và soạn thảo “Tài liệu giải pháp”. Đây là bộ tài liệu vô cùng chi tiết, bao gồm nhiều thông tin có giá trị như:

 

1. TƯ VẤN TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH

 

Hệ thống phần mềm quản trị thực chất là phiên bản số hóa từ quy trình hoạt động thực tế. Do đó quy trình thực tế càng tối ưu thì phần mềm càng tinh gọn và hiệu quả. Với tài liệu giải pháp, LinkQ đã phân tích chuyên sâu và đề xuất loại bỏ các công đoạn thừa, bổ sung và ilên kết các luồng thông tin còn thiếu giữa các bộ phận.

 

2. GIẢI PHÁP SỐ HÓA BÀI TOÁN THỰC TẾ

 

LinkQ đề xuất các giải pháp xử lý trên phần mềm để giải quyết các khó khăn khách hàng đang gặp phải. Như giải pháp tính toán chi phí giá thành sản xuất đặc thù, lập kế hoạch sản xuất, lập kế hoạch vật tư...

 

3. THỐNG NHẤT

 

Trưởng dự án hai bên cùng ký kết biên bản xác nhận tài liệu giải pháp.

 

 

LẬP KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT

Trò chuyện cùng chuyên gia