S4. Cấu trúc phần mềm (Structure)

Tài liệu giải pháp sẽ được chuyển giao sang trung tâm lập trình LinkQ. Tại đây, hệ thống phần mềm sẽ được lập trình hoàn toàn mới, dựa theo cấu trúc và các tính năng đã được thống nhất trước đó. Đặc biệt trung tâm sẽ tư duy và phân tích tất cả trường hợp có thể phát sinh trên thực tế để giải quyết ngay trên phần mềm trước khi vấn đề kịp xảy ra.

Tài liệu giải pháp sẽ được chuyển giao sang trung tâm lập trình LinkQ. Tại đây, hệ thống phần mềm sẽ được lập trình hoàn toàn mới, dựa theo cấu trúc và các tính năng đã được thống nhất trước đó.

 

LinkQ sử dụng nền tảng cơ sở dữ liệu Microsoft SQL 2016 và ngôn ngữ lập C#.NET, giúp mã hóa dữ liệu và bảo mật cao cấp nhiều lớp, đồng thời mang lại hiệu suất ổn định cao.

 

Đặc biệt trung tâm lập trình sẽ tư duy và phân tích tất cả trường hợp có thể phát sinh trên thực tế để giải quyết ngay trên phần mềm trước khi vấn đề kịp xảy ra. Những vấn đề này thường xuất hiện trong các hoạt động lập kế hoạch sản xuất, chấm công tính lương và khi đồng bộ hóa quy trình tổng thể.

 

Tại từng công đoạn và chức năng của hệ thống phần mềm, sẽ đều có bộ phận kiểm nghiệm từng chi tiết nhằm tối ưu hóa phần mềm trước khi ứng dụng vào thực tế. 

 

Trò chuyện cùng chuyên gia