S5. Chuẩn hoá phần mềm (Standard)

Giai đoạn chuẩn hóa giúp đảm bảo hệ thống phần mềm phải đạt 100% các tiêu chuẩn khắt khe trước khi bản giao tới khách hàng. Bao gồm các tiêu chí về tốc độ xử lý, mức độ ổn định hiệu suất, giao diện thân thiện, đa ngôn ngữ; Đối sánh chính xác dữ liệu; Nhập liệu mẫu dữ liệu thực tế; Hoàn thiện phần mềm và bàn giao.

Được ví như bộ phận kiểm soát chất lượng (QC) tại các doanh nghiệp sản xuất, giai đoạn chuẩn hóa phần mềm giúp đảm bảo hệ thống phần mềm phải đạt 100% các tiêu chuẩn khắt khe trước khi bản giao tới khách hàng.

 

1. TIÊU CHUẨN CHUNG: 
 

Bao gồm các tiêu chí về tốc độ xử lý, mức độ ổn định hiệu suất, giao diện thân thiện, đa ngôn ngữ...

 

2. ĐỐI SÁNH CHÍNH XÁC: 
 

Đối chiếu với tài liệu giải pháp nhằm tránh thiếu sót các tính năng đã cam kết, đồng thời loại bỏ đi các tính năng cồng kềnh không cần thiết.

 

3. NHẬP LIỆU MẪU: 


Đặt bản thân vào vị trí khách hàng để nhập dữ liệu mẫu, từ đó kiểm tra độ chính xác của dữ liệu và trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng phần mềm.

 

4. HOÀN THIỆN:

 

Khi các chức năng được trưởng dự án LinkQ duyệt thì mới được thông qua, trường hợp chưa được duyệt sẽ phải quay lại các bước lập trình ban đầu để đảm bảo chất lượng.

 

PHẦN MỀM ĐÃ SẴN SÀNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

Trò chuyện cùng chuyên gia