S6. Cài đặt và hỗ trợ nhập liệu (Setting)

Hệ thống phần mềm sau khi đã vượt qua được hai vòng kiểm nghiệm và chuẩn hóa sẽ được bàn giao đến đội ngũ triển khai dự án. LinkQ sẽ trình bày và tiến hành cài đặt phần mềm lên thiết bị của khách hàng. Bao gồm các bước: Hướng dẫn nhập liệu; Đối chiếu dữ liệu thực tế; Hiệu chỉnh tối ưu phần mềm. Khi hệ thống đã vận hành trơn tru, hai Bên sẽ tiến hành nghiệm thu dự án.

Hệ thống phần mềm sau khi đã vượt qua được hai vòng kiểm nghiệm và chuẩn hóa sẽ được bàn gia đến đội ngũ triển khai dự án. Đội dự án sẽ trình bày đến khách hàng, nếu được sự đồng ý từ trưởng dự án, phần mềm sẽ được tiến hành cài đặt lên thiết bị của khách hàng.

 

1. HƯỚNG DẪN NHẬP LIỆU:


Các bộ phận thuộc phạm vi sử dụng phần mềm sẽ được hướng dẫn tiến hành nhập liệu các dữ liệu từ thực tế lên trên phần mềm. Từ nay tất cả các thao tác thủ công sẽ được tự động hóa và đồng bộ trên nền tảng công nghệ thông tin quản lý.

 

2. ĐỐI CHIẾU THỰC TẾ:


Trong quá trình bắt đầu sử dụng phần mềm, dữ liệu luôn được theo sát và đối chiếu trên thực tế để đảm bảo tính chính xác khi vận hành đồng bộ toàn hệ thống.

 

3. HIỆU CHỈNH PHẦN MỀM:


Trong quá trình sử dụng phần mềm có thể phát sinh thêm các yêu cầu và tiện ích mới. LinkQ sẵn sàng điều chỉnh phần mềm để đạt được sự hài lòng.

 

Khi hệ thống đã vận hành trơn tru trên thực tế, hai Bên sẽ tiến hành nghiệm thu dự án.

Trò chuyện cùng chuyên gia