S7. Bảo hành (Securities)

Được tiếp nhận thông tin từ đội ngũ triển khai dự án, trung tâm chăm sóc khách hàng sẽ đảm nhiệm các nhiệm vụ như sau: Hướng dẫn sử dụng phần mềm; Bảo hành và bảo trì hệ thống phần mềm; Đào tạo nhân sự; Tiếp nhận yêu cầu phái sinh. Là bộ phận cuối dự án, đồng thời cũng là bộ phận khởi đầu của một dự án mới phái sinh theo sự tăng trưởng quy mô của doanh nghiệp.

Trung tâm chăm sóc khách hàng là bộ phận sẽ đồng hành cùng khách hàng xuyên suốt quá trình sử dụng phần mềm. Được tiếp nhận thông tin từ đội ngũ triển khai dự án, trung tâm chăm sóc khách hàng sẽ đảm nhiệm các nhiệm vụ như sau:

 

1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 


Sẵn sàng nhận yêu cầu từ khách hàng 24/24h để hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm. Đồng thời giải đáp các thắc mắc trong quá trình sử dụng.

 

2. BẢO HÀNH & BẢO TRÌ: 


Thường xuyên bảo trì hệ thống. Cập nhật các thông tư và quy định mới của nhà nước lên phần mềm.

 

3. ĐÀO TẠO NHÂN SỰ: 


Hỗ trợ khách hàng đào tạo nhân sự mới tiếp nhận phần mềm.

 

4. YÊU CẦU PHÁI SINH: 


Tiếp nhận các thông tin yêu cầu nâng cấp hệ thống, bổ sung tính năng trong suốt quá trình phát triển của khách hàng.

 

Là bộ phận cuối dự án, đồng thời cũng là bộ phận khởi đầu của một dự án mới, được phái sinh theo sự tăng trưởng quy mô của doanh nghiệp.

Trò chuyện cùng chuyên gia