(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 182
Hỗ trợ người dùng tạo các mẫu báo giá: người dùng hoàn toàn chủ động tạo ra trước các mẫu báo giá cho từng nhóm sản phẩm hoặc chi tiết từng sản phẩm. Lưu trữ file mềm báo giá theo từng khách hàng, cơ hội đang xúc tiến.

Hệ thống cho phép lọc tìm kiếm theo từng kỳ báo cáo như theo ngày, theo tuần, theo tháng, theo quý hoặc theo năm.

In, gửi email báo giá trực tiếp cho khách hàng

Bình luận
Nội dung bình luận