(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 182
Kết nối dữ liệu chấm công từ máy chấm công hoặc import từ excel.

Tổng hợp số ngày công, số ngày nghỉ phép, nghỉ theo chế độ, quy định,…

Theo dõi số ngày tăng ca, ngày công độc hại.

Có trường điều chỉnh ngày công đối với các trường hợp đi công tác, điều chỉnh do các sai sót.

Tính công tự động, chính xác và kịp thời.

Cho phép điều chỉnh giờ công nhân viên.

Cho phép điều chỉnh giờ vào/ra nhân viên.

Cho phép điều chỉnh bộ phận tính công cho nhân viên để tính công trong trường hợp nhân viên làm nhiều tại bộ phận trong tháng…

Tự động chuyển dữ liệu công sang phân hệ tính lương.

Quản lý chi tiết số ngày phép của nhân viên theo qui định, tình hình thực hiện nghỉ phép trong năm.

Cho phép khai báo thêm số phép phát sinh ngoài các ngày phép định mức (nghỉ ma chay, cưới hỏi…).

Cho phép khai báo số phép cộng thêm cho bộ phận, nhân viên trong trường hợp làm việc tại môi trường độc hại, công tác dài ngày…

Cho phép đăng ký nghỉ phép, duyệt nghỉ phép, thông báo số ngày phép còn lại.

Theo dõi, cập nhật số dư ngày phép, ngày giới hạn sử dụng phép còn lại từ năm trước chuyển sang.
Bình luận
Nội dung bình luận