(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 174
Chức năng này tổng hợp số liệu từ tất cả các chức năng khác. Từ đó, cung cấp hệ thống công cụ phân tích, báo cáo theo nhiều góc nhìn quản trị khác nhau. 

Nhà quản trị có thể kiểm soát tức thời tình hình hoạt động của doanh nghiệp từ dòng tiền, hàng tồn kho, các dữ liệu tài chính, … để đưa ra các quyết định kịp thời.

 
Bình luận
Nội dung bình luận