(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 353

Phân hệ kế toán quản trị giúp nhà quản trị đặt ra các kế hoạch thu chi, kế hoạch doanh thu, kế hoạch chi phí.
So sánh kế hoạch với thực tế, giúp nhà quản trị có thể theo dõi các chỉ tiêu nào bị lệch, tìm lý do tại sao chi tiêu đó lại lệch vơi kế hoạch.
 


Tính năng:

  • Theo dõi diễn biến các chỉ tiêu qua từng thời, kỳ. So sánh chỉ tiêu của kỳ này với kỳ khác.

  • Lập kế hoạch chi phí theo từng tháng.

  • Hệ thống báo cáo quản trị, biểu đồ phân tích tài chính…

Bình luận
Nội dung bình luận