(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 179

Nhắc việc
Hỗ trợ cho nhân viên luôn ghi nhớ lịch làm việc, lịch tương tác với khách hàng, với đối tác hoặc các đối tượng khác.


Quản lý nhiệm vụ
Quản lý nhiệm vụ được xây dựng trên các tiêu chí như: thời gian bắt đầu nhiệm vụ, mức độ của nhiệm vụ, liên quan đến sản phẩm, khách hàng nào hay chiến dịch nào.
Kết thúc thời gian của một nhiệm vụ sẽ được đánh giá mức độ hoàn thành công việc của mỗi người dùng.


Chăm sóc khách hàng và quảng cáo 
LinkQ CRM có tích hợp chương trình SMS và Email Marketing, đây là công cụ hỗ trợ cho chiến dịch chăm sóc khách hàng và quảng cáo của doanh nghiệp

Bình luận
Nội dung bình luận