(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 185
Trợ giúp các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, việc theo dõi chi tiết tình hình nhân sự, đánh giá nhân sự. 
Theo dõi và tính chi tiết các khoản lương, thưởng, thuế thu nhập và các thay đổi của cá nhân. Phân tích tình biến động nhân sự, lương, thu nhập, … theo nhiều tiêu chí linh động để nhà quản trị có nhiều góc nhìn phân tích đa và chính . 

Ngoài ra, chức năng này còn tự tống kết xuất các mẫu biểu báo cáo liên quán BHXH, BHYT, Thuế TNCN giúp công tác báo cáo, thống kế được thực hiện nhanh chóng và chính xác, …

Bình luận
Nội dung bình luận