(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 605
Với phân hệ quản lý bán hàng của LinkQ Accounting, quy trình bán hàng được tự động hóa, thời gian theo dõi và chi phí xử lý được giảm bớt. Đồng thời hỗ trợ cho bộ phận kinh doanh và bộ phận kế toán, các nhà lãnh đạo theo dõi được doanh thu và các khoản công nợ một cách chặt chẽ, nắm bắt được tình hình kinh doanh kịp thời để đưa ra những quyết định, chiến lược bán hàng, marketing chính xác.

Quy trình nghiệp vụ:

 

Tính năng

Quản lý thông tin khách hàng: Không giới hạn số lượng khách hàng quản lý, lưu trữ đầy đủ thông tin khách hàng, phân loại khách hàng theo nhiều tiêu chí: tỉnh thành, quận huyện,… Khai báo đầy đủ thông tin khách hàng, nhà cung cấp cụ thể hóa theo dạng Mã, các thông tin này hỗ trợ cho việc lập Báo cáo giao dịch bán hàng, theo dõi Công nợ , giao dịch trên các chứng từ thanh toán cụ thể hóa hạn chế việc nhập liệu lại.

Phân loại khách hàng, nhà cung cấp theo mô hình dữ liệu dạng cây, phân loại theo từng ngành nghề hoặc nhà cung cấp trong nước hay ngoài nước, giúp cho việc thao tác và truy vấn khách hàng cần giao dịch nhanh chóng và chính xác.

Quản lý bán hàng theo quy trình đặt hàng: Từ báo giá, nhận đơn đặt hàng của khách hàng, xuất hóa đơn bán hàng, hàng bán trả lại. Theo dõi tiến độ xuất hàng so với đơn đặt hàng. Phiếu đơn đặt hàng bán có thể kế thừa dữ liệu từ báo giá và hóa đơn bán hàng có thể kế thừa dữ liệu từ đơn đặt hàng bán.

Quản lý hợp đồng bán hàng và các hạn mức công nợ theo giá trị tiền hàng, theo ngày thanh toán, theo số lượng mặt hàng của từng hợp đồng bán hàng.

Lập đơn hàng, cho phép phê duyệt hoặc không phê duyệt đơn hàng theo công nợ, hàng tồn kho.

Đối chiếu công nợ khách hàng, phân tích tuổi nợ, hạn mức công nợ để duyệt đơn hàng.

Quản lý tình hình giao hàng, được phân loại và định nghĩa dưới hai dạng Hóa đơn bán hàng và Hóa đơn VAT. Hỗ trợ chính sách giá bán giúp cho việc định giá bán trên từng nhóm sản phẩm hay thành phần khách hàng khác nhau.

Hệ thống cho phép Truy vấn khách hàng nhanh giúp liệt kê các khách hàng có giao dịch gần nhất trong từng thời điểm.

Khai báo thông tin thêm: khai báo thời gian sử dụng và kết thúc giao dịch của một đối tượng khi cần. Phục vụ cho việc Thu Gọn các đối tượng có giao dịch bị gián đoạn mà không làm thay đổi các thông tin trước đó.

Đối tượng được Thu Gọn được khai báo chỉ định trên từng đơn vị cơ sở sử dụng.

Hóa đơn bán hàng: theo dõi bán hàng Công nợ và bán hàng trả thu tiền ngay. Quản lý bán hàng chi tiết theo kênh, khu vực phân phối cụ thể đến từng nhân viên phụ trách.

Chiết khấu Thương mại và chiết khấu thanh toán cho phép người dùng linh động trong việc chăm sóc khách hàng, với chính sách chiết khấu phù hợp từng thời điểm áp dụng.

Theo dõi hàng bán trả lại, chọn hóa đơn xuất bán nhập lại hàng, tự động giảm trừ công nợ và nhập kho hàng bán.

Phương pháp cập nhật Giá vốn tự động cho phép truy vấn và lựa chọn giá bán phù hợp.

Truy vấn khách hàng: liệt kê và xem nhanh các Nhóm khách hàng có giao dịch gần nhất theo Nhóm đối tượng phụ trách và khu vực phân phối. 

Chính sách giá : Áp dụng giá bán cho từng sản phẩm, đối tượng khách hàng.

Giá bán áp dụng theo thời gian bắt đầu và kết thúc.

Một sản phẩm có thể áp dụng nhiều giá bán cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau cụ thể từng thời gian áp dụng.
Bình luận
Nội dung bình luận