(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 196
Với tính năng Quản lý chi tiết danh sách nhân viên, phần mềm quản trị quan hệ khách hàng CRM của LinkQ giúp doanh nghiệp:

Lưu trữ chi tiết các thông tin liên của các nhân viên.

Toàn bộ các trường thông tin đều hỗ trợ lọc tìm kiếm rất nhanh.


Ngoài ra phân hệ còn có các tiện ích khác như:

Reset mật khẩu

Khóa và mở tài khoản nhân viên khi nhân viên nghỉ việc

Hỗ trợ add các tài liệu, hồ sơ liên quan đến nhân viên lên hệ thống để quản lý.
Bình luận
Nội dung bình luận