(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 173
Thiết lập kế hoạch đào tạo tại từng thời điểm, chi tiết cho từng phòng ban, nhân viên (đào tạo nội bộ) cử đi học (đào tạo ngoài).

Đánh giá kết quả khóa học từng phòng ban, nhân viên.

Đánh giá chất lượng, nội dung đào tạo.

Quản lý, ghi nhận kết quả đào tạo của cán bộ nhân viên.

Báo cáo thống kê đào tạo ( số lượng nhân viên tham gia từng khóa, số lượng đạt, số lượng không đạt, thi sát hạch sau khi đào tạo...)
Bình luận
Nội dung bình luận