(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 526

Sử dụng hệ thống mã vạch (Barcode) trong quản lý hàng hóa, vật tư của giải pháp LinkQ Accounting6.0 sẽ giúp cho việc quản lý kho của các doanh nghiệp dễ dàng hơn bao giờ hết.
Các bài toán khó khăn về việc kiểm tra liên tục và tổng hợp nhiều thông tin hàng hóa xuất nhập tồn của doanh nghiệp được xử lý đầy đủ, nhanh chóng và chính xác, trợ giúp đắc lực cho việc sản xuất và ra quyết định của doanh nghiệp.

Quy trình nghiệp vụ:

 


Tính năng:


Bình luận
Nội dung bình luận