(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 182
Cập nhật đầy đủ thông tin chi tiết về nhân viên: Thông tin cá nhân, học vấn, kinh nghiệm…

Lưu giữ toàn bộ quá trình làm việc của nhân viên.

Quản lý hợp đồng lao động của từng nhân viên, phân loại hợp đồng theo thời hạn hợp đồng… Tự động cảnh báo các hợp đồng hết hiệu lực, đến kỳ tăng lương…

Cập nhật các thông tin về nâng bậc lương, điều chuyển công tác, thăng chức, … và các quyết định liên quan.


Hệ thống báo cáo phân tích tình hình nhân sự:
Báo cáo phân tích và tổng hợp nhân sự (theo chi nhánh, bộ phận, giới tính, độ tuổi).
Báo cáo đánh giá kết quả xếp hạng nhân viên trong kỳ theo từng cấp độ (A,B,C).
Báo cáo danh sách nhân viên nghỉ việc, ký hợp đồng lao động( thử việc, nhân viên chính thức, hợp đồng lao động 1 năm/ 2 năm) 
Hồ sơ chi tiết nhân viên, tình hình tăng giảm nhân sự.
Bình luận
Nội dung bình luận