(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 759
Với phân hệ Quản lý Kho của LinkQ Accounting 6.0 mọi hoạt động nhập xuất kho, điều chuyển giữa các kho được quản lý hiệu quả. Cho phép doanh nghiệp kiểm soát cả về giá trị, số lượng, mặt hàng, nơi lưu trữ theo nhiều đơn vị tính. Theo dõi được tồn kho tại kho trung tâm và các bộ phận, từ đó lập kế hoạch và yêu cầu chuyển hàng nội bộ từ kho trung tâm hoặc các bộ phận khác về, điều chỉnh tồn kho, hủy hàng và kiểm kê. Từ đó giúp doanh nghiệp tránh được những thiệt hại trong việc lưu trữ và quản lý tốt hàng hóa trong sản xuất và lưu thông.

Quy trình nghiệp vụ

 
Tính năng
 • Các hình thức nhập kho được phân cấp dữ liệu cụ thể trên các chứng từ Phiếu nhập kho (NK), Phiếu nhập Thành phẩm (TP), Phiếu xuất kho (PX), Phiếu xuất điều chuyển kho (DC), Phiếu xuất lắp ráp (LR). Chương trình sẽ tự động xử lý dữ liệu và lên báo cáo theo dõi tình hình Nhập – Xuất – Tồn.
 • Khai báo Tồn kho đầu kỳ cập nhật thông tin Vật tư, Hàng hóa, Thành phẩm hay CCDC giúp cho việc thống kê số lượng tồn và giá trị tồn thực tế tại mỗi kho.
 • Giá trị Tồn đầu kỳ khai báo chi tiết Tồn trên giá trị Nguyên tệ và Ngoại tệ.
 • Khai báo tồn kho quy đổi áp dụng cho loại vật tư có nhiều đơn vị tính khác nhau.
 • Khai báo và chọn phương pháp tính giá vốn hàng xuất linh động, 1- Bình Quân Tháng, 2- Bình Quân Di Động, 3- Nhập trước Xuất trước, chương trình tự động tính và cập nhật giá vốn vào các chứng từ Xuất – Nhập.
 • Hệ thống cho phép linh động chọn thời điểm Tính giá vốn.
 • Chọn một Nhóm hay một Mã vật tư, Mã Kho để tính giá vốn.
 • Dễ dàng thay đổi phương pháp tính giá vốn khi doanh nghiệp đăng ký lại hình thức khi chưa có sự hỗ trợ từ nhà cung cấp phần mềm.
 • Một vât tư tồn kho cho phép tồn theo một đơn vị tính và nhiều đơn vị quy đổi.
 • Quản lý số lượng định mức cho phép vật tư Tồn tối đa hoặc tối thiểu.
 • Khai báo Tài khoản liên quan đến việc Nhập kho, xác định giá vốn hoặc doanh thu bán hàng, hệ thống tự động tính và kết chuyển các chỉ tiêu vào hệ thống các báo cáo.
 • Cho phép khai báo Mã vật tư dùng sản xuất trực tiếp cho Mã sản phẩm cụ thể khi dùng phương pháp giá thành Trực tiếp. 
 • Cung cấp hệ thống báo cáo theo dõi hàng tồn kho tức thời, nhanh chóng, hiệu quả.
 
Bình luận
Nội dung bình luận