(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 690
Phân hệ quản lý mua hàng của LinkQ Accounting 6.0, hỗ trợ công tác mua hàng một cách tự động hóa, thời gian theo dõi và chi phí xử lý được giảm bớt.

Cung cấp công cụ hỗ trợ cho bộ phận mua hàng và bộ phận kế toán, các nhà lãnh đạo theo dõi được các đề xuất mua hàng, theo dõi việc nhận hàng, kiểm tra chất lượng hàng mua, từ đó đưa ra quyết định mua hàng kịp thời và lựa chọn nhà cung cấp hợp lý.

Quy trình nghiệp vụ: 


Tính năng:

 
Bình luận
Nội dung bình luận