(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 161
Dữ liệu về khách hàng là dữ liệu vô cùng quan trọng để doanh nghiệp phân tích, nắm bắt thị trường để đưa ra những kế hoạch, chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Do đó, chức năng quản lý quan hệ khách hàng sẽ cung cấp cho nhà quản lý các công cụ hỗ trợ như thống kê, phân tích và đánh giá tình hình kinh doanh, cũng như xác định hiệu quả công việc của nhân viên...


Bên cạnh đó, ghi nhận các giao dịch của từng giai đoạn bán hàng từ việc lập kế hoạch đến dự kiến hoàn thành, ghi nhận các giao dịch của nhân viên với khách hàng để theo dõi hiệu quả xúc tiến.
 
Bình luận
Nội dung bình luận