(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 341
Cho phép quản lý thông tin chi tiết của khách hàng như: họ tên, số điện thoại, tên công ty, địa chỉ liên hệ.

Cho phép tìm kiếm theo nhiều tiêu chí như: mã số thuế, tên công ty, địa chỉ, liên hệ…
 
Cho phép phân loại nguồn khách hàng, hỗ trợ đắc lực cho việc báo cáo thống kê các nguồn đến của khách hàng để phát triển các kênh thu hút khách hàng nhất.

Hệ thống hỗ trợ phân loại nhóm khách hàng, tùy chỉnh các nhóm khách hàng theo đặc thù của doanh nghiệp như: 
 
 + Nhóm khách hàng VIP

 + Nhóm khách hàng thân thiện

 + Nhóm khách hàng đã giao dịch….

Chuyển giao khách hàng:

 + Hỗ trợ phân công phụ trách

 + Chuyển data khách hàng cho nhân viên sales

 + Nhân viên chăm sóc khách hàng mà không cần thông qua công cụ khác.
Bình luận
Nội dung bình luận