(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 170
Quản lý thông tin sản phẩm, dự án:

Giúp nhân viên sales truy cập nhanh chóng các thông tin sản phẩm, dự án để thông tin đến khách hàng khi cần thiết

Ngoài ra, tính năng này cho phép nhân viên sale kiểm tra được tồn kho sản phẩm, tình trạng dự án, … để chủ động trong việc báo giá, đàm phán với khách hàng…

Bình luận
Nội dung bình luận