(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 201
Chức năng này giúp nhà quản trị thiết lập kế hoạch tuyển dụng theo từng thời điểm, tại từng vị trí công việc theo nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban.

Lưu trữ và quản lý hồ sơ ứng viên theo từng đợt tuyển dụng.

Lập lịch phỏng vấn, lưu thông tin kết quả thi tuyển…

Quản lý đánh giá qua từng lần phỏng vấn theo nhiều tiêu chí đánh giá của từng vị trí công việc.

Hỗ trợ chuyển đổi toàn bộ thông tin ứng viên sang thông tin nhân viên đối với những ứng viên trúng tuyển.

​Lưu trữ thông tin về hồ sơ ứng viên, kết quả thi tuyển phỏng vấn ( không đạt) để có thể tái sử dụng khi cần tuyển dụng gấp.
Hệ thống báo cáo thống kê, phân tích tình hình tuyển dụng ( số lượng hồ sơ ứng viên, số lượng đạt, số lượng ứng tuyển theo vị trí...)

Bình luận
Nội dung bình luận