(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 461
Với phân hệ quản lý chi phí giá thành của LinkQ Accounting 6.0, các thông tin về chi phí, giá thành của sản phẩm được tập hợp, xử lý và tính toán theo từng đơn đặt hàng, qua một công đoạn hay nhiều công đoạn.
Chi phí được phân bổ theo nhiều tiêu thức tuỳ thuộc vào yêu cầu của doanh nghiệp. Tự động tính giá thành sản phẩm và áp vào chứng từ nhập kho sản phẩm.

Quy trình nghiệp vụ:

 
 

Tính năng:

Bình luận
Nội dung bình luận