(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 186
Kết nối việc quản lý từ đơn đặt hàng, hoạch định nhu cầu vật tư, theo dõi và cập nhật tiến độ sản xuất theo từng lệnh

Kết nối với các phân hệ khác trong hệ thống, tích hợp hệ thống kiểm soát chất lượng

Bên cạnh những cảnh báo về nhu cầu vật tư và việc tính chính xác giá thành sản phẩm (hoặc đơn hàng) cho phép nhà quản trị chủ động điều hành, kiểm soát tiến độ sản xuất, hiệu quả sản xuất và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động SXKD.
Bình luận
Nội dung bình luận